Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji. Można ich spotkać w naszej szkole. To wolontariusze. Warto dołączyć do koła wolontariatu.