W maju wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. Głównym celem naszych warsztatów było przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów.

Uczniowie klas 1-4 wzięli udział w programie rekomendowanym przez Men i Ore „Magiczne kryształy”. Porusza on tematykę przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym sfery multimediów oraz zapobiega zachowaniom agresywnym w związku z przemocą, która często jest pokazywana w TV oraz Internecie. Uczniowie wspólnie z prowadzącą warsztaty rozmawiali o odpowiedzialnym korzystaniem z telewizji, komputera, Internetu, telefonu. Głównym celem warsztatu było uwrażliwienie dzieci na wszelkie zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z mediów oraz na problem związany z ich wpływem na więzi rówieśnicze, zachowania agresywne i umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami.  Uczniowie zostali uświadomieni, iż powinni częściej spędzać wolny czas w sposób twórczy i aktywny a podczas korzystania z mediów wybierać odpowiednie dla nich treści oraz kontrolować ilość czasu spędzanego przed ekranem telewizora, telefonu komórkowego czy komputera. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami bajki pt. „Magiczne Kryształy” pozwoliła na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. Program zachęcił również do twórczego spędzania czasu ze swoją rodziną.

Uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w warsztatach „Równowaga i zdrowie psychiczne”, które są jednymi z najważniejszych aspektów o jakie trzeba zadbać na każdym etapie rozwoju dziecka. Uczniowie w ostatnich latach, tak samo jak my dorośli są przeładowani medialnymi informacjami oraz natłokiem różnych spraw i problemów które często pojawiają się każdym domu rodzinnym.

Warsztat przede wszystkim wyposażył uczniów w wiedzę na temat sposobów na poprawę samopoczucia psychicznego, nauczył metod radzenia sobie ze stanami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi, lękiem, strachem i stresem w związku z nagłymi, niespodziewanymi sytuacjami życiowymi. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie rozmawiali o tym, że tego typu sytuacje mogą spotkać każdego z nas w codziennym życiu, a także poznali strategie radzenia sobie z nimi.

Wszystkie te działania odbyły się dzięki finansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie.