W roku szkolnym 2023/2024 wybrane oddziały przedszkolne i klasy 1-3 brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt. ,,Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy”. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat znanych naukowców oraz rozwinięcie zainteresowań dotyczących nauki i eksperymentowania. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli w formie warsztatów, często z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Projekt ten był świetnym uzupełnieniem codziennych zajęć edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o atrakcyjne formy zajęć. Proponowana różnorodność ćwiczeń oraz ciekawa tematyka zajęć mogła pomóc dzieciom w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych zadań oraz dostarczyć im wiele radości i ciekawych przeżyć.

Projekt trwał od października 2023 roku do maja 2024 roku. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią ośmiu naukowców, poznali ich biografię oraz wykonywali wiele eksperymentów np. wybuch wulkanu, bańka w bańce, wędrująca woda itp. Doświadczenia te wzbudziły w uczniach ogromny zachwyt i niedowierzanie, mogli poczuć się jak prawdziwi naukowcy i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Na zakończenie projektu przeprowadzono w szkole konkurs, którego zadaniem było przedstawienie poznanego naukowca oraz jego dokonania w formie plastycznej. Praca laureata reprezentowała szkołę w etapie ogólnopolskim. Nagrody w konkursie zostały zakupione ze środków sołeckich Sołectwa Celestynów, za co ogromnie dziękujemy Panu Sołtysowi Tomaszowi Wyglądała.