Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do PROGRAMU EDUKACYJNEGO KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY.

Program ekologiczny obejmował bogatą tematykę realizowaną podczas zajęć lekcyjnych, godzin dodatkowych oraz w domu przez dzieci. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT potwierdzający przyznanie tytułu Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Pamiętajmy, że odpowiednia edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej to klucz do zbudowania właściwych nawyków kolejnych pokoleń. Miłość do natury należy pielęgnować i pamiętać o niej na każdym kroku.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.