KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK „SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

REGULAMIN KONKURSU:

 • Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs „Sleeveface – ubierz się w książkę” organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Celestynowie.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface.

*Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

 • Cel konkursu:
 1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 3. Zachęcenie uczestników do rozwijania fotograficznego hobby.
 • Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.
 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 3. Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki, częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
 5. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
 6. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: kontakt@bibliotekacelestynow.pl w terminie od 8 do 23 maja 2021 r. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł książki, imię i nazwisko uczestnika konkursu, telefon kontaktowy.
 7. Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (w formacie jpg/pdf) – do pobrania na stronie bibliotekacelestynow.pl
 8. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.