Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u ucznia na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły klasa 7c objęta jest kwarantanną w okresie od 2.11.2021r. do 8.11.2021r. Zajęcia stacjonarne dla uczniów z ww. klasy zostają zawieszone. W tym okresie uczniowie będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Microsoft Teams).

UWAGA!  Uczniowie, którzy posiadają potwierdzone podwójne szczepienie są zwolnieni  z kwarantanny (pozostają z klasą na nauczaniu w trybie zdalnym).

Z poważaniem, Anna Kędziorek
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie