Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u ucznia na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły klasa 6b objęta jest kwarantanną w okresie od  5.11.2021r, do 15.11.2021r., klasa 3b objęta jest kwarantanną w okresie od 10.11.2021r, do 15.11.2021r. Zajęcia stacjonarne dla uczniów z ww. klasy zostają zawieszone. W tym okresie uczniowie będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Microsoft Teams