Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u nauczyciela na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły klasy 4a, 2c objęte są kwarantanną w okresie od 25.10.2021r, do 30.10.2021r. oraz klasy 6a, 8c, 4c objęte są kwarantanną w okresie od 25.10.2021r. do 1.11.2021r.

Zajęcia stacjonarne dla uczniów z ww. klas zostają zawieszone. W tym okresie uczniowie będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Microsoft Teams).

 

 

UWAGA! Uczniowie , którzy posiadają potwierdzone podwójne szczepienie są zwolnieni z kwarantanny (pozostają z klasą na nauczaniu w trybie zdalnym).

 

Z poważaniem, Anna Kędziorek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie