Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u ucznia i nauczyciela na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły klasy:

7c kwarantanna od 21.10.2021r. do 22.10.2021r.

i klas 5c, 2b, 1a, 0a kwarantanna od 21.10.2021r. do 29.10.2021r.;

wydłużenie kwarantanny w klasie 7a i 8a do 28.10.2021r.

zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów z ww. klas.

W tym okresie uczniowie zostają objęci kwarantanną i będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Microsoft Teams).

UWAGA!  Uczniowie , którzy posiadają potwierdzone podwójne szczepienie są zwolnieni  z kwarantanny (pozostają z klasą na nauczaniu w trybie zdalnym).

Z poważaniem, Anna Kędziorek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie