Szanowni Państwo,

 

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u nauczyciela na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły klasy: 3a, 3b zostają objęte kwarantanną od 21.10.2021r. do 28.10.2021r. Zajęcia stacjonarne dla uczniów z ww. klas zostają zawieszone. W tym okresie uczniowie będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Microsoft Teams).

 

Z poważaniem,

Anna Kędziorek

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie