Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku informuje:

  1. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.
  2. Informacja z PSSE o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu otwockiego wykorzystujemy wszelkie możliwe sposoby, aby szybko i skutecznie informować rodziców o nałożonej kwarantannie.

Kwarantanną obejmowane są tylko osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą chorą. Kwarantanna nie dotyczy rodzin tych osób.

Dane osób z kontaktu z osobą chorą przekazuje do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierownik/dyrektor zakładu pracy/placówki oświatowej WYŁĄCZNIE przez formularz https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne (instrukcja znajduje się na stronie PSSE Otwock w zakładce Aktualności) lub kliknij tu https://www.gov.pl/web/psse-otwock/instrukcja-zglaszania-osob-ktore-podlegaja-kwarantannie-z-powodu-kontaktu-z-osoba-zakazona-covid-19-przez-instytucje-i-placowki-oswiatowe

DYREKTOR WPISUJE DO SYSTEMU WSZYSTKIE OSOBY Z KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ.

Informację powyższą przekazuje kierownik/dyrektor placówki oświatowej za pośrednictwem dostępnego systemu informatycznego (LIBRUS, VULCAN itp.)

Powyższa informacja dotycząca skierowania na kwarantannę jest decyzją wiążącą.

Podczas odbywania kwarantanny należy przestrzegać jej zasad.

Z KWARANTANNY ZWOLNIENIOZDROWIEŃCY (OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA ICH IZOLACJI DO DODATNIEGO WYNIKU BADANIA OSOBY CHOREJ Z KTÓRA MIELI KONTAKT NIE MOŻE UPŁYNĄĆ WIĘCEJ NIŻ 6 MIESIĘCY) I OSOBY ZASZCZEPIONE PEŁNYM CYKLEM SZCZEPIONKĄ DOPUSZCZONĄ W UE (zaszczepieni uczniowie też). POTWIERDZENIEM POWYŻSZEGO JEST UNIJNY CERTYFIKAT COVID-19.

Termin kwarantanny dla uczniów, którzy mieli kontakt z zakażoną Panią Nauczycielką (rocznik 2010 i 2013) w dniu 19.10.2021 od 21.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Uwaga: data rozpoczęcia kwarantanny to z reguły data powiadomienia rodziców przez Dyrekcję przedszkola/szkoły o rozpoczęciu kwarantanny przez dziecko. Kwarantanna liczona jest jako 10 dni od dnia następującego po ostatnim kontakcie, ale faktycznie może trwać u poszczególnych dzieci różną ilość dni, w zależności kiedy nastąpił ostatni kontakt dziecka z osobą chorą. Np. ostatni kontakt 01.09.2021 to data zakończenia kwarantanny 11.09.2021; ostatni kontakt 10.09.2021 r. to zakończenie kwarantanny 20.09.2021 r., ale data faktycznego rozpoczęcia będzie taka sama (z reguły data powiadomienia rodziców przez Dyrekcję przedszkola/szkoły o rozpoczęciu kwarantanny przez dziecko).