Dzień otwarty w trybie zdalnym, na TEAMSACH (indywidualne spotkania)

18.10.2021r. poniedziałek kl. 1 – 3 (17.00-19.00)

19.10.2021r. wtorek kl. 4 – 8 (17.00-19.00)

W sytuacji, gdy zachodzi szczególna potrzeba spotkanie może odbyć się w szkole przy zachowaniu reżimu sanitarnego, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny do dnia 18.10.2021 do godz.14.00.

Oddziały przedszkolne – zebranie dnia 26.10.2021r.