Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 25 sierpnia 2021r.