Łukasz Winiarski

architekt i społeczny administrator IT usługi Microsoft Teams
usługi wykorzystywanej do zdalnej nauki i pracy w Szkole Podstawowej w Celestynowie
podczas pandemii Covid-19 (2020-2021),
twórca i administrator strony www.specelstynow.pl
AD 2021