Stołówka szkolna powiększ powiększ

W naszej szkole jest prowadzona stołówka szkolna, z której korzystają nasi uczniowie.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

 

Płatności za obiady w marcu 2020

 

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie
nr 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004

tytułem: imię i nazwisko dziecka/ grupa (klasa)/ okres, którego opłata dotyczy.

 

Uwaga!
Nowe deklaracje korzystania z obiadów z nowymi opłatami

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS ZEROWYCH

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS I - VIII

 

 

Grafik na obiady (obowiązuje w budynku przy ul. Św. Kazimierza)

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1130
(po 4 lekcji)

5b, 5c
6b, 6c, 6d

4a, 4b
5b, 5c
6d
4a, 4b
5b, 5c
6c
4a, 4b
5b, 5c
6d
4b
5a
6a, 6b

1230
(po 5 lekcji)

4a, 4b
5a
6a
5a
6a
7a
8a
5a
6a, 6b
7b, 7c
5a
6a, 6b
8b
4a
5c
6c, 6d
8b

1330
(po 6 lekcji)

7a, 7b, 7c
8a, 8b
6b, 6c
7b, 7c
8b
6d
7a
8a, 8b
6c
7a, 7b, 7c
8a
5b
7a, 7b, 7c
8a

 

 

Drodzy Rodzice Naszych Obiadowiczów!!!

Przypominamy, że począwszy od miesiąca lutego 2018 informacja o należności za obiady
będzie podawana w dzienniku elektronicznym. Odchodzimy od „karteczek”. Proszę śledzić wiadomości od wychowawcy.

 

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, iż od stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT wszystkich jednostek Gminy Celestynów opłaty za żywienie muszą być rozliczane w deklaracji VAT-7 i w terminie. Schemat rozliczania wpłat przy tak dużej ilości dzieci jest bardzo skomplikowany, dlatego prosimy o terminowe i prawidłowe wpłacanie podanych kwot (nie więcej i nie mniej). Prosimy o podawanie prawidłowych danych ucznia nie rodzica w dokonywanych przelewach. Podajemy wzór do przelewu: Nazwisko i imię ucznia, i aktualną klasę. Zgodnie z punktem w deklaracji, (…) że w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie za dany miesiąc żywieniowy spowoduje to wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca. Bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby.

Dyrektor szkoły Anna Kędziorek

 

Uwaga!!!
Wpłat dokonujemy w banku lub drogą elektroniczną (przez Internet) na konto szkoły.
nr konta szkoły: Bank Spółdzielczy w Celestynowie 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
Na przelewach koniecznie prosimy wpisywać w tytule operacji: imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc,
za jaki jest dokonywana opłata.
Dane rodziców są niepotrzebne.

wzór:

Na rachunek

63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
Szkoła Podstawowa w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów
Tytuł operacji Jacek Maliniak / kl. 2b / obiady / luty 2020