Stołówka szkolna powiększ powiększ

W naszej szkole jest prowadzona stołówka szkolna, z której korzystają nasi uczniowie.

Regulamin stołówki

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, iż od stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT wszystkich jednostek Gminy Celestynów opłaty za żywienie muszą być rozliczane w deklaracji VAT-7 i w terminie. Schemat rozliczania wpłat przy tak dużej ilości dzieci jest bardzo skomplikowany, dlatego prosimy o terminowe i prawidłowe wpłacanie podanych kwot (nie więcej i nie mniej). Prosimy o podawanie prawidłowych danych ucznia nie rodzica w dokonywanych przelewach. Podajemy wzór do przelewu: Nazwisko i imię ucznia, i aktualną klasę. Zgodnie z punktem w deklaracji, (…) że w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie za dany miesiąc żywieniowy spowoduje to wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca. Bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby.

Dyrektor szkoły Anna Kędziorek

 

Ceny obiadów w listopadzie 2017 r.

- klasa "0" - 115,50 zł - pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek (21 dni x 5,50 zł)
- klasa "0" -
88,20 zł - śniadanie i obiad (21 dni x 4,20 zł)
- klasy I-VII i Gimnazjum -
63 zł - obiad (21 dni x 3 zł)
- same zupy -
21 zł (21 dni x 1 zł)

Bardzo prosimy o wpłacanie należności do 10 listopada 2017 r. Nie później!

 

Uwaga!!!
Wpłat dokonujemy w banku lub drogą elektroniczną (przez Internet) na konto szkoły.
nr konta szkoły: Bank Spółdzielczy w Celestynowie 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
Na przelewach koniecznie prosimy wpisywać w tytule operacji: imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc,
za jaki jest dokonywana opłata.
Dane rodziców są niepotrzebne.

wzór:

Na rachunek

63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
Szkoła Podstawowa w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów
Tytuł operacji kl. 2b Jacek Maliniak obiady / listopad 2017

 

Opłaty za obiady: