Szkolne dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z pytaniami dotyczącymi rozszerzenia ubezpieczenia dla dzieci,
które uprawiają sport, poza lekcjami szkolnymi (kluby sportowe, zajęcia
sportowe pozaszkolne) informujemy, iż ubezpieczyciel przekazał informacje
o możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową dzieci/uczniów szkoły,
które uczęszczają na pozaszkolne zajęcia sportowe.

Składka z rozszerzeniem wynosi 55 złotych, składka bez rozszerzenia 42 złote.

Decyzje państwa o przystąpieniu do rozszerzonego ubezpieczania,
proszę przekazać wychowawcy i uiścić skłądkę.

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

PROGRAM "DOBRY START"

 

(Dokumenty archiwalne)