SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

Opiekun: Katarzyna Grzelczak

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

Przystępujemy do kolejnej edycji konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. Za pracę konkursową oraz działania w roku szk. 2017/18 otrzymaliśmy nagrodę I stopnia w wysokości 3000 zł (najlepsza szkoła w regionie mazowieckim, w gronie 11 najlepszych w Polsce). Zapraszamy do oszczędzania w SKO oraz do odwiedzania naszego bloga. W tym roku będziemy świętować 45-lecie SKO w naszej szkole.

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

11 marca 2019 r. - Świętowaliśmy 45 - lecie działalności SKO w naszej szkole. Z tej okazji odbył się event zorganizowany przy współpracy z bankiem PKO BP w Otwocku. Gościliśmy dyrektora banku p. Iwonę Kęsik, odwiedziła nas także Żyrafa - Lokatka. Każdy uczeń mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

 

8 października 2018 r. – „ZIARNKO DO ZIARNKA” Pod czujnym okiem wychowawczyni
uczniowie klasy IIc przygotowali przedstawienie o oszczędzaniu i przeprowadzili quiz dla publiczności.

 

Sukces SKO
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” – edycja konkursu
dla Szkolnych Kas Oszczędności 2017/18

Nagroda I stopnia – 3000 zł
(najwyższa wygrana w regionie mazowieckim)

 

Sukcesy w ogólnopolskim konkursie Szkolnych Kas Oszczędnościowych:

- nagroda I stopnia 3000 zł - edycja 2016/17
- nagroda II stopnia 2000 zł - edycja 2015/16
- nagroda II stopnia 2000 zł - edycja 2014/15
- nagroda III stopnia 1000 zł  - edycja 2013/14
- nagroda I stopnia 3000 zł (tytuł laureata) - edycja 2012/13

 

Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego to:
- najstarszy, działający od 1935 roku
- największy, obejmujący ponad milion uczniów szkół podstawowych (co 3 szkoła w Polsce)
- najnowocześniejszy w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci.

Program pomaga dzieciom rozwinąć większą świadomość wartości pieniądza i roli oszczędzania oraz osiągnąć satysfakcję z realizacji zamierzonych celów.

Obecnie SKO to nie tylko nauka oszczędzania, ale także podstawy bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwa.

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Otwocku.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” posiadający legitymację szkolną.
 3. Uczeń staje się członkiem SKO po dostarczeniu oświadczenia rodziców .
 4. Uczeń otrzymuje książeczkę SKO po otwarciu konta.
 5. Wpłaty dokonywane są w kwocie złotówkowej, maksymalnie 50 zł jednorazowo (wyższe kwoty pieniężne należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).
 6. Indywidualne wkłady pieniężne oprocentowane są na 2,5% w skali roku (do kwoty 2500 zł, 0,5% od nadwyżki ponad 2500zł).
 7. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu.
 8. Wypłat pieniędzy może dokonać właściciel książeczki SKO, (w przypadku kwoty powyżej 20 zł za pisemną zgodą rodziców lub w obecności rodzica).
 9. Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem.
 10. W przypadku utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO lub wychowawcę.
 11. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP w Otwocku.
 12. Wszystkie operacje zapisane są na koncie internetowym i można je sprawdzić po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.
 13. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

 

Serwis SKO

Innowacyjny portal internetowy dla uczniów szkół podstawowych, którzy uczestniczą w SKO.

W serwisie SKO dziecko uczy się:

W Serwisie SKO możliwe jest:

 

Cele i zadania SKO: