SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

Opiekun: Katarzyna Grzelczak

 

Uczniowie klas młodszych PSP Celestynów wzięli udział w konkursie organizowanym przez opiekuna SKO i nauczyciela biblioteki „Wiwat SKO! Tam złotówek mam już 100!”. Laureaci konkursu otrzymali zestawy nagród rzeczowych oraz dyplomy. Nagrodą specjalną dla zdobywców I miejsca jest opublikowanie ich wierszy na łamach „Celestynki”.

 

Wyniki konkursu:
w kategorii klas drugich:
I miejsce – Julia Komarzewska kl. IIa
II miejsce – Zofia Żebrowska kl. IIa
III miejsce – Krzysztof Kaczyński kl. IIc
wyróżnienie – Alicja Pokrywka kl. IIc

w kategorii klas trzecich:
I miejsce – Magdalena Adamczyk kl. IIIa
II miejsce – Weronika Jakubik kl. IIIc
III miejsce – Oliwia Kurek kl. IIIc

Nagrodzone wiersze:

„Spełnienie marzeń” – Julia Komarzewska
Szkolna Kasa Oszczędności
jest skarbnicą przyjemności.
Bo pieniążki oszczędzane
Z radością są wydawane.
Więc oszczędzaj w SKO
I pomysłów miej sto:
Na co wydać je byś chciał,
Gdybyś wiele ich miał.
Zatem oszczędzaj Duży, Mały
By marzenia się spełniały.

„SKO” - Magdalena Adamczyk
Kiedy byłam jeszcze mała,
od rodziców wciąż coś chciałam,
ale mama powiedziała:
„Jeśli będziesz oszczędzała,
to pieniążki będziesz miała.”
Wtedy pomyślałam sobie,
że przyjemność mamie zrobię
i oszczędzać zacznę sobie.
SKO to fajna sprawa,
Oszczędzanie to zabawa,
więc pieniążki, które mam
bardzo chętnie wpłacam tam.
Teraz mam pieniądze na różne wydatki:
sukienki, bluzki i fajne zabawki,
a do tego mówię wam
satysfakcję wielką mam.
Dziś zachęcam wszystkich, by kasę zbierali,
a potem z radością w sklepach wydawali.

 

Szkolny konkurs na najciekawszy wiersz o oszczędzaniu

Wiwat SKO! Tam złotówek mam już 100!

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

Kolejny sukces SKO!!!
Nagroda 2000 zł w konkursie
dla Szkolnych Kas Oszczędności
w edycji 2015/ 2016

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”

1.  Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Otwocku.

2.  Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” posiadający legitymację szkolną.

3.  Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązani są złożyć oświadczenie (zgodę na przystąpienie ucznia do SKO).

4.  Uczeń otrzymuje książeczkę SKO po otwarciu konta.

5.  Wpłaty dokonywane są w kwocie złotówkowej, maksymalnie 50 zł jednorazowo (wyższe kwoty pieniężne należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).

6.  Indywidualne wkłady pieniężne oprocentowane są na 2,5% w skali roku (do kwoty 2500 zł, 0,5% od nadwyżki ponad 2500zł).

7.  Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu.

8.  Wypłat pieniędzy może dokonać właściciel książeczki SKO, (w przypadku kwoty powyżej 20 zł za pisemną zgodą rodziców lub w obecności rodzica).

9.  Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem.

10. W przypadku utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO lub wychowawcę.

11. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP w Otwocku.

12. Wszystkie operacje zapisane są na koncie internetowym i można je sprawdzić po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.

13. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

 

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROGRAMIE UCZEŃ:

  • wyrobi w sobie nawyk świadomego oszczędzania nawet małych kwot,
  • nauczy się zarządzać swoim minibudżetem,
  • nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego.

NOWE SKO TO:

  • program dedykowany uczniom od 5. do 13. roku życia,
  • serwis bankowości elektronicznej, zrozumiały, bezpieczny i atrakcyjny graficznie dla dzieci,
  • legitymacja SKO dla dziecka, stworzona na wzór karty płatniczej.

 

Sukcesy w ogólnopolskim konkursie Szkolnych Kas Oszczędnościowych:
   - nagroda I stopnia 3000 zł (tytuł laureata) - edycja 2012/13
   - nagroda III stopnia 1000 zł  - edycja 2013/14
   - nagroda II stopnia 2000 zł - edycja 2014/15

 

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności w roku szkolnym 2014/2015

Kronika SKO prezentacja

 

Cele i zadania SKO: