SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

Opiekun: Katarzyna Grzelczak

 

 

Nasza szkoła w kolejnej edycji konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności otrzymała nagrodę w wysokości 3000 PLN. Mamy dużą szansę wygrania 10 000 PLN.

Zwracamy się z prośbą o oddanie głosu na naszą kronikę SKO (1 z 11 w kraju). Głosowanie internautów na kronikę trwa do 10 września 2019 r. do godziny 1200.

Link do strony, na której można zagłosować

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

Przystępujemy do kolejnej edycji konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. Za pracę konkursową oraz działania w roku szk. 2017/18 otrzymaliśmy nagrodę I stopnia w wysokości 3000 zł (najlepsza szkoła w regionie mazowieckim, w gronie 11 najlepszych w Polsce). Zapraszamy do oszczędzania w SKO oraz do odwiedzania naszego bloga. W tym roku będziemy świętować 45-lecie SKO w naszej szkole.

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

11 marca 2019 r. - Świętowaliśmy 45 - lecie działalności SKO w naszej szkole. Z tej okazji odbył się event zorganizowany przy współpracy z bankiem PKO BP w Otwocku. Gościliśmy dyrektora banku p. Iwonę Kęsik, odwiedziła nas także Żyrafa - Lokatka. Każdy uczeń mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

 

8 października 2018 r. – „ZIARNKO DO ZIARNKA” Pod czujnym okiem wychowawczyni
uczniowie klasy IIc przygotowali przedstawienie o oszczędzaniu i przeprowadzili quiz dla publiczności.

 

Sukces SKO
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” – edycja konkursu
dla Szkolnych Kas Oszczędności 2017/18

Nagroda I stopnia – 3000 zł
(najwyższa wygrana w regionie mazowieckim)

 

Sukcesy w ogólnopolskim konkursie Szkolnych Kas Oszczędnościowych:

- nagroda I stopnia 3000 zł - edycja 2016/17
- nagroda II stopnia 2000 zł - edycja 2015/16
- nagroda II stopnia 2000 zł - edycja 2014/15
- nagroda III stopnia 1000 zł  - edycja 2013/14
- nagroda I stopnia 3000 zł (tytuł laureata) - edycja 2012/13

 

Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego to:
- najstarszy, działający od 1935 roku
- największy, obejmujący ponad milion uczniów szkół podstawowych (co 3 szkoła w Polsce)
- najnowocześniejszy w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci.

Program pomaga dzieciom rozwinąć większą świadomość wartości pieniądza i roli oszczędzania oraz osiągnąć satysfakcję z realizacji zamierzonych celów.

Obecnie SKO to nie tylko nauka oszczędzania, ale także podstawy bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwa.

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Otwocku.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” posiadający legitymację szkolną.
 3. Uczeń staje się członkiem SKO po dostarczeniu oświadczenia rodziców .
 4. Uczeń otrzymuje książeczkę SKO po otwarciu konta.
 5. Wpłaty dokonywane są w kwocie złotówkowej, maksymalnie 50 zł jednorazowo (wyższe kwoty pieniężne należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).
 6. Indywidualne wkłady pieniężne oprocentowane są na 2,5% w skali roku (do kwoty 2500 zł, 0,5% od nadwyżki ponad 2500zł).
 7. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu.
 8. Wypłat pieniędzy może dokonać właściciel książeczki SKO, (w przypadku kwoty powyżej 20 zł za pisemną zgodą rodziców lub w obecności rodzica).
 9. Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem.
 10. W przypadku utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO lub wychowawcę.
 11. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP w Otwocku.
 12. Wszystkie operacje zapisane są na koncie internetowym i można je sprawdzić po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.
 13. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

 

Serwis SKO

Innowacyjny portal internetowy dla uczniów szkół podstawowych, którzy uczestniczą w SKO.

W serwisie SKO dziecko uczy się:

W Serwisie SKO możliwe jest:

 

Cele i zadania SKO: