2 GROMADA ZUCHOWA "RUDE LISY"

Składka członkowska

Dziecko, które należy do harcerstwa musi mieć opłaconą składkę członkowską.
W ramach składki, każdy członek gromady jest objęty ubezpieczeniem NNW.
Składka wynosi 36 zł kwartalnie.
Składkę członkowską należy opłacić do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału tj.
  • do 20 grudnia za IV kwartał 2017 roku
  • do 20 marca za I kwartał 2018 roku
  • do 20 czerwca za II kwartał 2018 roku
  • do 20 września za III kwartał 2018 roku

na poniższe konto:

Hufiec ZHP Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

Numer konta: 26 1140 1010 0000 4614 7600 1002

Tytuł przelewu: SCZ Imię i nazwisko dziecka 2 GZ RUDE LISY

 

Gromadę można wesprzeć poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego.

KRS: 0000268913

Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Celestynów 2 GZ Rude Lisy