Rekrutacja 2019/2020

HARMONOGRAM

Zarządzenie Przedszkole Klasa pierwsza

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Procedura rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik ten należy składać do placówki razem z wnioskiem)

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6

 

 

 

KLASA PIERWSZA

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik ten należy składać do placówki razem ze zgłoszeniem/wnioskiem)

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

 

 

 

KLASA SPORTOWA