Rada Rodziców

 

nr konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
(Prosimy o dokonywanie wpłat na to konto.)

Bank Spółdzielczy w Celestynowie 19 8001 0005 2002 0008 6596 0001

 

 

Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie:

 1. Aneta Jałocha – kl. 0 a
 2. Sylwia Kręgielewska – kl. 0 b
 3. Michał Klimek – kl. 0 c
 4. Aneta Skolmowska – kl. I a
 5. Piotr Stelmach – kl. I b
 6. Teresa Sado – kl. I c
 7. Izabela Letmańska – kl. II a
 8. Aneta Banachowicz – kl. II b
 9. Anna Komarzewska – kl. III a
 10. Renata Kowalska – kl. III b
 11. Piotr Kolera – kl. III c
 12. Anna Kasjaniuk – kl. IV a
 13. Sylwia Korzeniewska – kl. IV b
 14. Magdalena Mistewicz – kl. IV c
 15. Robert Grudzień – kl. IV d
 16. Marzena Kaliś – kl. V a
 17. Anna Trzepałka – kl. V b
 18. Katarzyna Bojanowska-Niewczas – kl. V c
 19. Krzysztof Grzeszczak – kl. VI a
 20. Filip Wojdat – kl. VI b
 21. Paweł Stelmach – kl. VII a
 22. Magdalena Śmitek – kl. VII b
 23. Cezary Kowalczyk – kl. VII c
 24. Magdalena Kośla – kl. II a gimnazjum
 25. Anna Jedynak-Koczuk – kl. II b gimnazjum
 26. Anna Wieczorek – kl. II c gimnazjum
 27. Dariusz Grajda – kl. II d gimnazjum
 28. Monika Jasińska – kl. III a gimnazjum
 29. Artur Kubajek – kl. III b gimnazjum
 30. Katarzyna Siwek – kl. III c gimnazjum
 31. Beata Domańska – kl. III d gimnazjum
 32. Jolanta Jałocha – kl. III e gimnazjum

Przewodniczący Rady Rodziców – Katarzyna Bojanowska-Niewczas

Zastępca Przewodniczącego w budynku przy ul. Wrzosowej – Anna Komarzewska

Zastępca Przewodniczącego w budynku przy ul. Św. Kazimierza – Artur Kubajek

Sekretarz – Teresa Sado

funkcję Skarbnika – będą pełnili rodzice w czasie zebrań z rodzicami, wyznaczeni przez przewodniczącego Rady Rodziców

Komisja rewizyjna:
– Michał Klimek
– Piotr Kolera

Zgodnie z ustaleniami na zebraniu RR z dnia 25.09.2017r. pozostaje jedna Rada Rodziców na dwa budynki.

 

 

Rozliczenie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 (z dwóch kont bankowych)

 

 

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 16 marca 2018 r.

1. Zapoznano się ze stanem kont Rady Rodziców i w tym wpłatami rodziców w poszczególnych klasach.

2. Ustalono wydatki z funduszu Rady Rodziców do końca roku szkolnego, w tym wydrukowanie dwóch banerów z okazji święta szkoły i 10 rocznicy nadania szkole imienia.

3. Wybrano viceprzewodniczącą na budynek przy ul. św. Kazimierza p. Beatę Domańską.

4. Wybrano trzecią osobę do komisji rewizyjnej p. Izabelę Letmańską.

W związku z niską sumą wpłat na Radę Rodziców i zbliżającym się końcem roku szkolnego prosimy Państwa o uregulowanie zaległych wpłat według zadeklarowanych kwot.

Dziękujemy

 

 

Rozliczenie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 (w budynku przy ulicy Wrzosowej)

 

 

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

UCHWAŁA 1/2008