W naszej szkole realizowane są następujące projekty oraz programy edukacyjne i wychowawcze:

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom. Nasza szkoła
znalazła się w gronie placówek, którym przyznano dofinansowanie. To już wiemy. Teraz przystępujemy
do działania. Zadanie uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę będziemy realizować
w naszej szkole  poprzez różnorodne inicjatywy obejmujące m.in.

  • Wycieczki
  • Wystawę fotografii
  • Koncert Piosenki Patriotycznej
  • Biegnij z Niepodległą
  • Konkurs plastyczny
  • Konkurs literacki
  • Konkurs na wiersz - „Niepodległa”
  • Grę terenową
  • „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - moda i muzyka.

Już wyruszyliśmy na wędrówkę szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie. Poznajemy
jak mieszkańcy Celestynowa w czasie II wojny światowej działali na rzecz wolności i niepodległości.
Zapoznajemy się z informacjami na szlaku, wykonujemy zadania, wypełniamy karty pracy. Cd nastąpi ...

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021".