Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

 

Uwaga!

 • Zebranie dla rodziców uczniów z klas I - III odbędzie się 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1700
  w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebranie dla rodziców uczniów z klas IV - VIII odbędzie się 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

Stowarzyszenie « Koprówka » z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej im. „Batalionu Zośka” w Celestynowie serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.

„Uśmiech jako wyraz relacji osobowej od… starożytności”

Seminarium odbędzie się 17 września 2019 r. w godzinach 1000 – 1330

w PSP im. Batalionu Zośka w Celestynowie

  Zaproszenie na seminarium (program)

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Składka ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 55 złotych.

Decyzje państwa o przystąpieniu do ubezpieczania proszę przekazać wychowawcy i uiścić skłądkę.

 

 

Naucz się korzystać z możliwości Internetu

Wójt Gminy Celestynów zaprasza dorosłych mieszkańców (powyżej 25. roku życia)
na 
BEZPŁATNE szkolenia z korzystania z Internetu
w ramach projektu „JA W INTERNECIE”!

  Informacje o szkoleniach

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Płatności za obiady 09/2019

 

ilość dni w m-cu

stawka w zł

kwota do zapłaty

pełny  obiad - szkoła

16

5,50

88,00

zupa - szkoła

16

2,00

36,00

pełne wyżywienie  „0”

16

7,50

120,00

 

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie
nr 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004

tytułem: imię i nazwisko dziecka/ grupa (klasa)/ okres, którego opłata dotyczy.

 

 

Uwaga!
Nowe deklaracje korzystania z obiadów z nowymi opłatami

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS ZEROWYCH

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS I - VIII

 

 

Grafik na obiady (obowiązuje w budynku przy ul. Św. Kazimierza)

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1130
(po 4 lekcji)

5b, 5c
6b, 6c, 6d

4a, 4b
5b, 5c
6d
4a, 4b
5b, 5c
6c
4a, 4b
5b, 5c
6d
4b
5a
6a, 6b

1230
(po 5 lekcji)

4a, 4b
5a
6a
5a
6a
7a
8a
5a
6a, 6b
7b, 7c
5a
6a, 6b
8b
4a
5c
6c, 6d
8b

1330
(po 6 lekcji)

7a, 7b, 7c
8a, 8b
6b, 6c
7b, 7c
8b
6d
7a
8a, 8b
6c
7a, 7b, 7c
8a
5b
7a, 7b, 7c
8a

 

PROGRAM STYPENDIALNY

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Ważne!
Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019r. w Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów

 

Drodzy Rodzice!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w trosce o zdrowie naszych podopiecznych nawiązała współpracę z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku w zakresie realizacji w bieżącym roku szkolnym dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym:

1.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

2.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi w/w projektów, które znajdują się w załączonym pliku

Projekt pisma do gmin  

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Informacja dla Rodziców!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, które należy kupić w r. szk. 2019/2020 (podręczniki nie są objęte dotacją)

 

 

WYPRAWKA DLA 6 - LATKA na r. szk. 2019/2020

 

 

KANON LEKTUR
(zgodny z nową podstawą programową)

 

Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas I - IV będą odbywały się we wtorki o godz. 1700
  w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas V - VIII i Gimnazjum będą odbywały się we wtorki o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

17.09.2019 (wtorek) – zebranie

29.10.2019 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

10.12.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)

28.01.2020 (wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza)

31.03.2020 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

19.05.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą.

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach,
w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania
sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć
.

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne,
m.in.: informatory oraz naklejki.

INFORMATOR

NAKLEJKI

 

„Nauka, Praca, Ojczyzna” – pod patronatem „Skrytego”

Historia sztandaru Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego”

 

CELESTYNÓW PAMIĘTA

Społeczność naszej szkoły pamięta o tej zimnej, majowej nocy z 1943 r. Bohaterów „Akcji Celestynów” uczciliśmy wystawą.
Zapraszamy na ul. Św. Kazimierza.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

 
Opracowanie – Iwona Skóra, Agata Masna-Jastrzębska
Projekt graficzny – Sławomir Kasjaniuk

Bibliografia:
Muszyński Wiesław J., Skrzypiec-Nowak Janina, „Oni rozsławili Celestynów”, 2013 r.;
Muszyński Wiesław J., „Ocaleni w Celestynowie”, 2014 r.;
Kamiński Aleksander, „Kamienie na szaniec”, Warszawa 2015 r.;
Skrzypkowski Tomasz, „61 lat temu” w „Celestynka”, maj 2004 r.;
Wolski Andrzej „Jur”, „Akcja Celestynów”, Warszawa 1993 r.

 

Informacja dla kandydatów do szkół Powiatu Otwockiego
o zakładaniu swoich kont w systemie elektronicznym

 

 

Szanowni Państwo

Z uwagi na zbliżający się trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia grupa rodziców przy współudziale
młodzieży z klas gimnazjum i szkoły podstawowej, stworzyła portal
www.wybieramszkole.pl

Informacje o portalu www.wybieramszkole.pl

 

Kalendarz imprez GOKiS 2019

 

 

Uwaga!

NIEWIDZIALNA   NASTOLETNIA   DEPRESJA
(bezpłatne konsultacje ze specjalistami)

 

Jak motywować dziecko do nauki i prawidłowego zachowania

Jak nauczyć dziecko samodzielności

Przemoc rówieśnicza

 

Drodzy Rodzice!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem
o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami
chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

ROZKŁAD DZWONKÓW LEKCYJNYCH (obowiązuje od 22 października 2018 r.)

 

 

PROGRAM "DOBRY START"

ULOTKA

PLAKAT

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

Zaproszenie dla młodzieży i rodziców do udziału w projekcie „Rozwój bez nawyków”

 

 

Uwaga!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora
dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Konkurs "Mistrzowie Matlandii"
Regulamin

 

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 Data ostatniej modyfikacji: wrzesień 2019