Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie informuje, iż do odwołania strajku,
w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w miarę możliwości placówki) dla młodszych dzieci
w godzinach 8.00-15.00, w budynku szkoły przy ul. Wrzosowej 42. Dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić
opieki mogą skorzystać z zajęć zorganizowanych w szkole. W tych dniach będzie zapewniony ciepły posiłek.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Anna Kędziorek

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, Mieszkańcy Gminy Celestynów

 

Mija kolejny dzień strajku Nauczycieli. Uznaliśmy, że czas zabrać głos i wyjaśnić społeczności lokalnej dlaczego protestujemy.

Nasza akcja jest efektem desperacji, niezadowolenia z sytuacji panującej w systemie oświaty i determinacji w dążeniu do zmian. Na naszą decyzję o strajku miały wpływ:

- nieprzemyślana reforma oświaty,

- przeciążenie uczniów obowiązkami wynikającymi z wprowadzonych na szybko zmian,

- przeładowane programy nauczania w szkołach podstawowych,

- przewidywane problemy związane z podwójnym rocznikiem rekrutowanym do szkoły średniej,

- pomniejszanie prestiżu zawodu nauczyciela,

- nieadekwatna płaca za trudną, odpowiedzialną pracę.

Protestujemy przeciwko manipulacjom i nieprawdziwym informacjom dotyczącym sytuacji uczniów, naszej pracy i wynagrodzeń. Reforma wprowadziła chaos, brakuje zaplecza dydaktycznego, funduszy na zajęcia dodatkowe, unowocześnianie szkoły zgodnie z wymogami XXI wieku.

Nie kierujemy się politycznymi sympatiami. Strajk jest przejawem oddolnej inicjatywy nauczycieli. Związki zawodowe reprezentują nasze stanowisko.

Z pełną odpowiedzialnością twierdzimy, że nie otrzymaliśmy podwyżki i nie zarabiamy kwot podawanych w mediach. Czas naszej pracy to nie 18 godzin spędzanych przy tablicy ale często jest to dużo ponad 40 godzin tygodniowo.

Brakuje nam naszych uczniów! Chcemy normalnie pracować! Każdego dnia czekamy na satysfakcjonujące porozumienie Rządu ze związkami zawodowymi.

Cieszymy się, że egzaminy gimnazjalne przebiegły bez zakłóceń, podobnie odbędą się egzaminy dla uczniów klas 8.

Prosimy, abyście zwrócili uwagę na to, iż nasi wychowankowie, mimo że nie chodzą do szkoły, otrzymują ważną lekcję życia w społeczeństwie: walki o swoje prawa, o zmianę złej sytuacji.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie okazywane przez Rodziców, Uczniów i Samorząd Gminy Celestynów.

Prosimy o zrozumienie. Walczmy o godne warunki dla edukacji, gdyż „takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

Z poważaniem,

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

 

Szanowni Państwo!

W dniu 23.04.2019 (wtorek) w budynku przy ul. Św. Kazimierza rozpocznie się remont (termomodernizacja,wymiana instalacji CO,
wymiana oświetlenia) zaplanowany i prowadzony przez organ prowadzący. Remont będzie przebiegał w 3 etapach.
Planowane zakończenie prac remontowych przewidziane jest na 30.06.2019. Z użytkowania wyłączane będą kolejno części budynku.
W związku z tym nastąpi reorganizacja pracy szkoły i zmiana planu. Zajęcia klas piątych będą przeniesione do budynku przy ul. Wrzosowej,
co spowoduje konieczność wprowadzenia dwuzmianowości w klasach I – III.
Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie szkoły i powieszony na drzwiach budynków.
W trosce o zdrowie dzieci prosimy zadbać o odpowiedni ubiór (nie będzie działało centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Św. Kazimierza).

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Kędziorek

 

Szanowni rodzice!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Batalionu „Zośka” w Celestynowie uprzejmie przekazuje
informacje w związku z różnymi zadaniami:

 1. W dniu 8 kwietnia 2019r. do odwołania zachodzi możliwość rozpoczęcia strajku pracowników w naszej szkole.
  Dyrektor nie jest w stanie przewidzieć jaka ilość pracowników przystąpi do strajku. W naszej szkole
  za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 87% biorących udział w referendum.
  Dyrektor jako pracodawca jest stroną w sporze z pracownikami i nie może brać udziału w referendum
  ani uczestniczyć w strajku. Ze względu na duże prawdopodobieństwo podjęcia strajku przez pracowników szkoły,
  dyrektor nie jest w stanie samodzielnie zapewnić należytej opieki dla 699 dzieci.
  Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie zaistniałej sytuacji i zapewnienie opieki swoim dzieciom
  w tych dniach. O wszelkich zmianach sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem dziennika
  elektronicznego i strony internetowej szkoły.
 2. W dniach 10-11-12 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy klas 3 gimnazjum, uczniowie klas gimnazjalnych przychodzą
  na godzinę 8:30 do bud. szkoły przy ul. Św. Kazimierza 55, obowiązuje strój galowy, proszę o dopilnowanie,
  aby uczniowie stawili się punktualnie na egzamin.
 3. Jeśli nie będzie strajku w dniach 10-11-12 kwietnia 2019r. oddziały przedszkolne pracują bez zmiany, a klasy 1-3 gim.
  nie mają zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami.
 4. W dniach 15-16-17 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty, uczniowie klas ósmych przychodzą
  na godzinę 8:30 do bud. szkoły przy ul. Św. Kazimierza 55, obowiązuje strój galowy, proszę o dopilnowanie,
  aby uczniowie stawili się punktualnie na egzamin.
 5. Jeśli nie będzie strajku w dniach 15-16-17 kwietnia 2019r. oddziały przedszkolne pracują bez zmiany, klasy 1-7 i 3 gim,
  pracują wg. nowego, dostosowanego planu zajęć.
 6. W dniach 18-23 kwietnia 2019r. dni wolne od zajęć dydaktycznych przerwa świąteczna.
  Dyżur w godz. 7.00-17.00 świetlica szkolna w budynku przy ul. Wrzosowej 42.

 

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością przystąpienia do strajku pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie od dnia 8 kwietnia do odwołania informuję, że mogą zaistnieć
trudności z zapewnieniem opieki Państwa dzieciom. W tych dniach posiłki będą odwołane.
Będę wdzięczna za zrozumienie i zapewnienie opieki dzieciom.
O każdej zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani.

Z wyrazami szacunku
Anna Kędziorek Dyrektor Szkoły

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Informacja dla rodziców od Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Dyżur wakacyjny

dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2019 roku

Od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi będzie zorganizowany dyżur wakacyjny.
Zasady organizacji dyżuru określa załącznik do Zarządzenia Nr70/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka w dyżurującym przedszkolu będzie trwało od 6 maja do 14 maja 2019 r.
w godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole.

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi na dyżur wakacyjny lipiec 2019
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

 

Informacja dla kandydatów do szkół Powiatu Otwockiego
o zakładaniu swoich kont w systemie elektronicznym

 

 

Szanowni Państwo

Z uwagi na zbliżający się trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia grupa rodziców przy współudziale
młodzieży z klas gimnazjum i szkoły podstawowej, stworzyła portal
www.wybieramszkole.pl

Informacje o portalu www.wybieramszkole.pl

 

Kwiecień 2019 - Lekcje języka polskiego, podczas których uczniowie
mogli sprawdzać swoją wiedzę przy grach dydaktycznych.

 

27 marca 2019 r. - Sukces naszych uczniów w konkursie recytatorskim „Warszawska
Syrenka”
W eliminacjach powiatowych Grzegorz Jastrzębski kl. VI b zajął II miejsce,
III miejsceZuzia Mitek kl. IIc. Gratulujemy!

 

26 marca 2019 r. o godz. 16 Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego uczczono
pamięć uczestników Akcji pod Arsenałem
. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się
pod Arsenał, gdzie miał miejsce uroczysty apel poległych.
Nasza szkoła również tam była wraz ze sztandarem w składzie: Natalia Górska, Aleksandra
Zawadka, Patrycja Płatek, Martyna Piórkowska, Jakub Szostak, Wojciech Sawski.

 

25 marca 2019 r. - Uczniowie naszej szkoły z klas 0-IV mieli okazję podzielić się z nami swoimi uzdolnieniami podczas
„Zośkowej Kuźni Talentów”. Na scenie w iście telewizyjnym klimacie show zaprezentowali swoje pasje i umiejętności,
często wykazując się wielką odwagą i determinacją. Przodowały talenty wokalne, muzyczne i taneczne, nie zabrakło również
recytacji wierszy, pasji malarskich, teatrzyku kukiełkowego, sztuk walki, talentów sportowych i gimnastycznych, czy prezentacji
swoich zainteresowań jak roboty i dinozaury. Część uczestników wyróżniona została odznaką „Zośkowej Gwiazdy”,
doceniamy jednak wszystkich uczniów, którzy dążą w swoim życiu do kształtowania i pielęgnowania swoich pasji.
Dziękujemy Wam za podzielenie się z nami swoimi talentami!

 

20 marca 2019 r. - Podczas Gminnych Eliminacji 42. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”
przesłuchano 37 osób w III grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. 0-III
II grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
III grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII i klasy gimnazjum

Wyłoniono trzy osoby do eliminacji powiatowych:
-   Zuzannę Mitek, Szkoła Podstawowa w Celestynowie - I grupa wiekowa
-   Grzegorza Jastrzębskiego, Szkoła Podstawowa w Celestynowie - II grupa wiekowa
-   Gabrielę Cieślak, Szkoła Podstawowa w Celestynowie - III grupa wiekowa

Ponadto w grupie I wiekowej przyznano również:
III miejsce: Annie Szyszko - Szkoła Podstawowa w Celestynowie
W III grupie wiekowej przyznano:
II miejsce: Julii Rosłoniec - Szkoła Podstawowa w Celestynowie
III miejsce: Justynie Miszczak - Szkoła Podstawowa w Celestynowie – oddział gimnazjalny

 

20 marca 2019 r. - W LO Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku w III Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Przygoda z matematyką”
dla młodzieży klas gimnazjalnych i szkół podstawowych
III miejsce zajął Igor Rosiński uczeń kl. VIIb.

 

14 marca 2019r.Jordan Jakubiszyn z kl. VIc zajął I miejsce w VI edycji
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anglojęzycznej
„Językiem Shakespeare’a”
pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Otwocku
i Wydawnictwa Express Publishing. Wielkie gratulacje!

 

13 marca 2019 r. - Uczniowie klas 0 abc wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Planetarium CNK oraz do Zamku Królewskiego w Warszawie. W Planetarium dzieci podczas projekcji filmu „Polaris” na ekranie sferycznym odniosły wrażenie przebywania w kosmosie. Obserwując z kosmosu Ziemię, Marsa i Saturna poznały sekrety planet, ich podobieństwa i różnice. Po pełnym wrażeń filmie pojechaliśmy do Zamku Królewskiego. Zwiedziliśmy część muzealną zamku, w którym największe wrażenie na dzieciach zrobiła Sala Tronowa ze względu na piękne złocenia i sypialnia wraz z łożem króla. Następnie udaliśmy się na Rynek Starego Miasta, na którym zobaczyliśmy Pomnik Warszawskiej Syrenki, Kolumnę Zygmunta oraz Pomnik Małego Powstańca. Wycieczkę zaliczamy do udanych.

 

11 marca 2019 r. - Świętowaliśmy 45 - lecie działalności SKO w naszej szkole. Z tej okazji odbył się event zorganizowany przy współpracy z bankiem PKO BP w Otwocku. Gościliśmy dyrektora banku p. Iwonę Kęsik, odwiedziła nas także Żyrafa - Lokatka. Każdy uczeń mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

 

Książka tygodnia
1 kwietnia 2019

Cykl książek
„Pan Samochodzik”

Książka tygodnia
25 marca 2019

„Koziołek Matołek”

Książka tygodnia
11 marca 2019

„Kto z was chciałby
rozweselić pechowego
nosorożca?”

 

 

6 marca 2019 r. - W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku odbyło się seminarium z programowania w języku Baltie dla chętnych uczniów oraz nauczycieli. Szkolenie prowadził sam twórca tego programu Bohumír Soukup – czeski programista, właściciel Firmy SGP Systems. Baltie to narzędzie do programowania i rysowania dla dzieci od czwartego roku życia, poprzez szkołę podstawową do szkoły średniej. Zamiast pisania poleceń - program układa się z elementów przypominających klocki czy puzzle. Programowanie w tym środowisku nie wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej i przynosi natychmiastowe efekty. Uczniowie mogą swobodnie eksperymentować i od razu oglądać rezultaty zmian. Mimo swej prostoty, jest to program umożliwiający programowanie na poziomie Pascala, C i C#.

 

6 marca 2019 r. - W naszej szkole zorganizowano Dzień Talentów Sportowych. Każdy, kto wyraził chęć,
mógł zaprezentować swoje umiejętności jak i podzielić się swoim talentem. Mieliśmy zaszczyt zobaczyć ciekawe
układy taneczne, gimnastykę oraz jazdę na monocyklu. Bardzo nas ucieszyło, że uczniowie mieli odwagę pokazać
swoje zadziwiające umiejętności. Wszystkim uczestnikom pokazów serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy
ogromnego szacunku. Gratulujemy i życzymy, aby ta pasja towarzyszyła im przez całe życie.

 

Kalendarz imprez GOKiS 2019

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 0 –IV do udziału w następujących konkursach:

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki

Konkurs na najładniejszy lapbook  o tematyce muzycznej

 

 

Uwaga!

NIEWIDZIALNA   NASTOLETNIA   DEPRESJA
(bezpłatne konsultacje ze specjalistami)

 

Jak motywować dziecko do nauki i prawidłowego zachowania

Jak nauczyć dziecko samodzielności

Przemoc rówieśnicza

 

Nasza szkoła została nagrodzona w akcji „Dzieciaki do Rakiet” i otrzyma zestaw
profesjonalnego sprzętu do tenisa przystosowanego do
nauki dzieci firmy Babolat.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w głosowaniu na naszą szkołę.

Poniżej link do strony, na której oddawaliśmy głosy:
https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/826/publiczna-szkola-podstawowa

Tu można obejrzeć nasz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=SNR2M9TWCtQ

 

Drodzy Rodzice!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem
o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami
chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

ROZKŁAD DZWONKÓW LEKCYJNYCH (obowiązuje od 22 października 2018 r.)

 

 

Grafik na obiady - obowiązuje od 22.10.2018 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Św. Kazimierza

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Po 4 lekcji

5b,c,d,

7a,b

5a,b,c,d,

6b

5b,c,d,

8a,b,c

5a,b,c,d

6b,c

5a,b,c

6b,c

Po 5 lekcji

6a,

8a,b,c

III G

6c ,

7a,b

III G

5a,

6a,

7a,b

7a,b

8a,b,c

5d,

8b,c

III G

Po 6 lekcji

5a,

6b,c

6a,

8a,b,c

6b,c

III G

6a

III G

6a,

7a,b,

8a

 

Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas I - IV będą odbywały się
  we
  wtorki o godz. 1700 w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas V - VIII i Gimnazjum będą odbywały się we wtorki o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

18.09.2018 (wtorek) – zebranie

06.11.2018 (wtorek) – dzień otwarty

11.12.2018 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)

22.01.2019 (wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza) klasy I - VIII i Gimnazjum

12.02.2019 (wtorek) – zebranie oddziały przedszkolne

19.03.2019 (wtorek) – dzień otwarty

14.05.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
 • Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
 • Egzamin gimnazjalny 10 - 12 kwietnia 2019 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2018 r.
 • 2 listopada 2018 r.
 • 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny
 • 29 kwietnia 2019 r.
 • 30 kwietnia 2019 r.
 • 2 maja 2019 r.

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW (obowiązuje od 25 września 2018 r.)

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na r. szk. 2018/2019

WNIOSEK

 

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

PROGRAM "DOBRY START"

ULOTKA

PLAKAT

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

Zaproszenie dla młodzieży i rodziców do udziału w projekcie „Rozwój bez nawyków”

 

 

Uwaga!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora
dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Konkurs "Mistrzowie Matlandii"
Regulamin

 

UWAGA!
Dyrekcja PSP im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zwraca się z prośbą do rodziców,
aby dzieci przynosiły do sekretariatu  legitymację szkolną w celu dopisania numeru PESEL.
Bez numeru legitymacja jest nieważna.

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 Data ostatniej modyfikacji: kwiecień 2019