Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

 

Ksiądz Rafał - misjonarz i ksiądz Jacek wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły podczas misji parafialnych

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018

25.09.2017 (poniedziałek) – zebranie
24.10.2017 (wtorek) – dzień otwarty
5.12.2017 – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)
6.02.2018 – zebranie (podsumowanie I półrocza)
20.03.2018 – dzień otwarty
24.04.2018 – dzień otwarty
15.05.2018 – zebranie z rodzicami (propozycja ocen na II półrocze)

Godziny zebrań i dni otwartych:

 • oddziały przedszkolne – godz. 1700 (lub według potrzeb wychowawcy)
 • klasy I - III – godz. 1700
 • klasy IV - V – godz. 1800
 • klasy VI - VII i Gimnazjum – godz. 1830

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
 • Ferie zimowe 15 stycznia - 28 stycznia 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 18-19-20 kwietnia 2018 r. - Egzamin klas gimnazjalnych
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 2 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 18 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor PSP w Celestynowie informuje, że wybór podręczników dla uczniów nastąpił zgodnie
z procedurami, zamówienie zostało złożone w terminie (koniec roku szk. 2016/17).
Ze względu na to, że wydawnictwa nie zdążyły zrealizować zamówień szkoły przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego uczniowie nie posiadają wszystkich podręczników i ćwiczeń.

W wyniku wyboru ćwiczeń z przedmiotów objętych egzaminem końcowym dokonanego
w celu utrzymania poziomu kształcenia w placówce zabrakło funduszy dotacyjnych na inne ćwiczenia
np. z historii. Podręczniki do religii oraz do drugiego języka obcego w kl. 4-6 nie są dotowane.

 

DRODZY CZYTELNICY!

Biblioteka szkolna 18.09.2017r. rozpoczęła wypożyczanie książek, lektur, poczytajek.

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna ma nowy grafik pracy bibliotekarza,
który został umieszczony na drzwiach wejściowych biblioteki
oraz jest dostępny na stronie szkoły w zakładce
BIBLIOTEKA.

 

AKCJA PODRĘCZNIKI 2017/2018

 

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW (r. szk. 2017/2018)

 

Uczniowski Klub Sportowy "As" Celestynów
ogłasza rekrutację!

 

Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie podręczniki (od kl. I  do kl. VII) są objęte dotacją, w związku z tym nie trzeba dokonywać zakupu podręczników.

W przypadku religii podręczniki zostaną  zakupione we wrześniu. Można kupić we własnym zakresie następujące pozycje:

 • kl. I „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. II „A oto ja jestem z wami” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. IV „Jestem Chrześcijaninem” - P. Tomasik (kier. zespołu); Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. V „Wierzę w Jednego Boga” - ks. M. Czyżewski; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. VI „Wierzę w święty Kościół Powszechny” - ks. M. Czyżewski; Wyd. Katechetyczne Warszawa

 

„Wyprawka szkolna” 2017/2018

Informacje o wyprawce szkolnej

Zarządzenie

Wniosek

 

Stypendium szkolne 2017/2018

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wniosek (odt)

Wniosek (doc)

Wnioski należy składać do 15 września 2017 r.

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów
naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Ceny obiadów we wrześniu 2017 r.

- klasa "0" - 104,50 zł - pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek (19 dni x 5,50 zł)
- klasa "0" -
79,80 zł - śniadanie i obiad (19 dni x 4,20 zł)
- klasy I-VII -
57 zł - obiad (19 dni x 3 zł)
- same zupy -
19 zł (19 dni x 1 zł)

Bardzo prosimy o wpłacanie należności do 10 września 2017 r. Nie później!

Uwaga!
Od 1 sierpnia 2017 r. zapraszamy uczniów do szkoły po odbiór zwrotów za wyżywienie.

 

Uwaga!
Ogólnopolski konkurs biblioteczny
trwa od 31.03.2017 do 30.09.2017

Regulamin kl. 1-3 Regulamin kl. 4-6

 

Uwaga!
Prośba do uczniów

 

 

4 września 2017 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ  

 

Uwaga!
Szanowni Rodzice i Uczniowie
w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia
reformy edukacji informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018
uczniowie klas 0 – V realizują obowiązek szkolny
w Szkole Podstawowej z siedzibą przy ul. Wrzosowej 42,
a
uczniowie klas VI-VII w Szkole Podstawowej z siedzibą przy ul. Św. Kazimierza 55.

Dyrektor Szkoły Anna Kędziorek

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, iż od stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT wszystkich jednostek Gminy Celestynów opłaty za żywienie muszą być rozliczane w deklaracji VAT-7 i w terminie. Schemat rozliczania wpłat przy tak dużej ilości dzieci jest bardzo skomplikowany, dlatego prosimy o terminowe i prawidłowe wpłacanie podanych kwot (nie więcej i nie mniej). Prosimy o podawanie prawidłowych danych ucznia nie rodzica w dokonywanych przelewach. Podajemy wzór do przelewu: Nazwisko i imię ucznia, i aktualną klasę. Zgodnie z punktem w deklaracji, (…) że w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie za dany miesiąc żywieniowy spowoduje to wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca. Bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby.

Dyrektor szkoły Anna Kędziorek

 

UWAGA!
Dyrekcja PSP im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zwraca się z prośbą do rodziców,
aby dzieci przynosiły do sekretariatu  legitymację szkolną w celu dopisania numeru PESEL.
Bez numeru legitymacja jest nieważna.

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 Data ostatniej modyfikacji: wrzesień 2017