Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

English info     Deutsch info

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 21 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Konsultacji dla klas VIII od 25 maja 2020r. i pozostałych klas od 1 czerwca 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie obowiązujący od 25 maja 2020 roku

Treść zarządzenia

Wniosek na udział w konsultacjach

Harmonogram konsultacji dla klas VIII od 25 maja 2020-przedmioty egzaminacyjne
wraz z wnioskiem na udział w konsultacjach

Regulamin Organizacji Konsultacji indywidualnych i grupowych dla klas VIII od 25 maja 2020r. dla klas IV-VIII od 1 czerwca2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie obowiązujący od 25 maja 2020 roku

Treść regulaminu str. 1

Treść regulaminu str. 2

Treść regulaminu str. 3

Treść regulaminu str. 4

 

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Zajęć Opiekuńczo-Wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie obowiązującego od 25 maja 2020 roku

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

Treść zarządzenia

 

 

UWAGA!

Celestynowscy harcerze przygotowali dla społeczności naszej szkoły (klasy 4, 5, 6, 7, 8) zadania związane z Akcją Celestynów.

BARDZO zachęcamy do podjęcia wyzwania. Możecie wybrać ilość zadań do wykonania. Harcerze przewidzieli nagrody a nauczyciele pozytywne uwagi i oceny!!!

Zadania w linku:

https://tiny.pl/7rdlf

 

Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” podjął decyzję, by przeprowadzić konkurs zdalnie za pośrednictwem Internetu na Platformie Dzwonek.pl

Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc.

Ze względu na inny charakter konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut.

Szkolny opiekun konkursu przekaże Ci Twój login i hasło do Platformy oraz informację, do jakiej kategorii konkursu zostałeś przyporządkowany.

Zapoznaj się dokładnie z poniżej zamieszczoną instrukcją dla uczestnika konkursu.

 

Tekst instrukcji dla uczestnika konkursu

 

Prosimy, byś zgodnie z instrukcją zalogował się na stronie www.dzwonek.pl i między innymi, byś w odpowiednich polach wpisał swoje imię i nazwisko. Ułatwi to w przyszłości, przy podawaniu wyników konkursu identyfikację uczestników.

Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny w poszczególnych kategoriach z zadaniami z zeszłego roku.

Zgodnie z terminarzem zamieszczonym poniżej, odpowiedniego dnia i o wskazanej godzinie powinieneś zalogować się na swoje konto, pobrać test i go wypełnić.

 

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet kl. 7-8 25.05.2020, godz. 14:00 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30
Beniamin kl. 5-6 25.05.2020, godz. 17:00 03.06.2020 (środa), godz. 17:00
Maluch kl. 3-4 26.05.2020, godz. 14:30 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00
Żaczek  kl. 2 26.05.2020, godz. 16:30 05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

Jak wskazano w terminarzu, konkurs zostanie przeprowadzony oddzielnie dla każdej kategorii.

Powodzenia :)

 

 

12. rocznica nadania szkole imienia Batalionu „Zośka” - Święto Szkoły

17 maja 2020 r. - godz. 12.00 - msza święta w intencji uczniów i pracowników szkoły oraz za wszystkich zmarłych żołnierzy Batalionu „Zośka” transmitowana online przez telewizję lokalną

18.05.2020 - wirtualne Święto Szkoły

 • Hymn szkoły – godz. 10.00 kl.0-3; godz. 13.30 kl.4-8
 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem – godz. 11.00
 • Godzina wychowawcza: 12. rocznica nadania szkole imienia Batalionu „Zośka” (prezentacje, gra edukacyjna)
 
 
 • Wirtualne zapalenie znicza na szkolnym Facebooku
 • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego - Podziękowanie dla Batalionu „Zośka” oraz konkursu organizowanego przez SU
 • Prezentacja zdjęć z konkursu „Stylizacja – lata 40 -te”
 • Prezentacja banerów z okolicznościowymi pracami uczniów na zewnątrz szkoły
 • Przekazanie kart pamiątkowych Przyjaciołom Szkoły oraz zaprzyjaźnionym instytucjom
 

 

Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Modlitwa harcerska (tekst)

Modlitwa harcerska (.mp3)

 

Gra „Moja mała ojczyzna”

 

Konkurs - Podziękowanie dla Batalionu "Zośka"

 

 

100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”

(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

 

Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest przesłanie, pełne wiary w Boga i człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami.

Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

 

Zachęcamy do uczczenia 100 - lecia urodzin Karola Wojtyły, naszego niezwykłego rodaka.

W naszej szkole zrobimy to poprzez następujące działania:

Laurka dla Jana Pawła II (o szczegółach poinformują Was katecheci).

Twoje 100 sekund na 100-lecie” (Szczegóły: https://wadowice.pl/twoje-100-sekund-na-100-lecie-urodzin-jana-pawla-ii/)

Gra o Wolność z Centrum Myśli Jana Pawła II, będzie dostępna online na stronie www.centrumjp2.pl od 18 maja. https://www.centrumjp2.pl/100-urodziny-jana-pawla-ii-wydarzenia/gra-o-wolnosc-karol-wojtyla-narodzony-do-wolnosci-17-maja/

Zachęcamy do odwiedzenia, oczywiście online muzeum – Domu Rodzinnego JP II w Wadowicach https://domjp2.pl/muzeum-online/.

Okno z Janem Pawłem II - dekorujemy okna, nawiazując do Osoby Jana Pawła II (można wysyłać zdjęcia do katechetów).

Konkurs „Laurka dla Jana Pawła II”

 

Szanowni Państwo,

od 18 maja 2020r. zostaje otwarty oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o obowiązkowe wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz określeniew nim terminu powrotu dziecka do oddziału przedszkolnego. Wniosek należy odesłać na adres spcelestynow@celestynow.pl. Rodzice, którzy zadeklarowali powrót dziecka od 11 i 18 maja mogą złożyć dokumenty w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły tj. 18 maja 2020r. Jednocześnie informujemy, że bez złożenia wniosku przyjęcie dziecka do przedszkola nie będzie możliwe. Wiąże się to z ograniczoną liczbą dzieci w grupie. Poniżej znajduje się wniosek oraz Regulamin Organizacji Opieki w Oddziałach Przedszkolnych w warunkach Pandemii COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

Z wyrazami szacunku,
Anna Kędziorek Dyrektor Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Opieki w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie obowiązujący od 18 maja 2020 roku
oraz
Regulamin Organizacji Opieki w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie obowiązujący od 18 maja 2020 roku

Wniosek i oświadczenie

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść zarządzenia

 

PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Treść pisma Wójta Gminy Celestynów

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Tekst wytycznych

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Treść zarządzenia

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Treść zarządzenia

 

Projekt „POLSKA - NASZ DOM” – „POLAND - OUR HOUSE”

Uczniowie z klasy 3a uwieńczyli cykl zajęć z języka polskiego i języka angielskiego
mapą mentalną obrazującą naszą wspaniałą ojczyznę.

 

5 maja 2020 r. - Nasza szkoła zakwalifikowała się do II etapu konkursu Drużyna Energii.

 

 

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

W tym roku przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Klasa 3c świętowala i życzyła wszystkim miłego dnia.

 

Dzieci naszej szkoły uczą się w domu. To nie musi być nudne. Wspieramy rozwój
naszych dzieci. Utrwalamy pasję do nauki, do odkrywania, do tworzenia czegoś,
czego jeszcze nikt nie wymyślił poprzez zabawę.

 

Wygrana DBI 2020 należy do Nas!!!
Działaliśmy na wielu polach, dużo pracowaliśmy, świetnie się bawiliśmy, robiliśmy rzeczy większe i mniejsze, a wszystko to miało na celu zapewnienie Wam bezpieczeństwa w Internecie :)
Nadal nie możemy uwierzyć, że wszystko to zyskało uznanie Polskiego Centrum Programu "Safer Internet" i wygraliśmy!
Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna za wspólną pracę podczas realizacji inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu 2020!
Jesteście Wielcy!!!

Pozdrawiamy Was serdecznie,
Joanna Drozd i Dorota Ładak

Poznaj oficjalne wyniki konkursu.

Zaświadczenie

 

Uczniowie klasy VIII Igor Rosiński i Dawid Galas zostali laureatami kuratoryjnego konkursu matematycznego.

 

 

Szanowni Państwo,

Rodzice zainteresowani korzystaniem z dowozu w roku szkolnym 2020/21r., proszenie są o wypełnienie oświadczenia o korzystaniu z dowozu w terminie do 17 kwietnia 2020r. Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: spcelestynow@celestynow.pl

Oświadczenie

 

Wirtualny gabinet pedagoga szkolnego

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
jest nam niezmiernie miło zaprosić Was na
naszego szkolnego bloga świetlicowego zawieszonego w chmurach :)
Bądźcie z nami każdego dnia, a na pewno nia zaznacie nudy :)

zoskowaswietlicaszkolna42.blogspot.com

Do zobaczenia,
p. Aneta J., p. Asia D., p. Iwona S.

 

 

Drodzy Uczniowie!

Biblioteka PSP w Celestynowie zaprasza na swój blog.

 

 

Nie zostawiam czytelnika! List do Uczniów.

 

 

Darmowa książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci

Wydawnictwo Olesiejuk udostępniło na swojej stronie darmową książkę elektroniczną o koronawirusie, którą stworzyło wiele wspaniałych osób. Zilustrowała ją Ewa Podleś. Ten wspaniały projekt został zrealizowany pro bono. Polecamy lekturę wszystkim dorosłym, którzy pragną wytłumaczyć swoim dzieciom, skąd się wziął koronawirus oraz wszystkim uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

 

# KAPSUŁA CZASU

Niedawno (miesiąc temu) rozmawialiśmy w jednej z klas, że żyjemy w nieciekawych czasach.... A jednak.....! Rok 2020 zostanie w naszej pamięci. Chciałabym stworzyć KAPSUŁĘ CZASU – zebrać relacje uczniów o tym czego są świadkami - ŚWIADKAMI HISTORII…

 

Projekt ekologiczny „Nie dla plastików”

Każdy Twój wybór ma znaczenie dla zdrowego i ekologicznego stylu życia.

 

 

 

Komunikaty Mazowieckiej Policji skierowane do rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy Uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

 

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Treść zarządzenia str. 1

Treść zarządzenia str. 2

 

Drodzy Uczniowie!

Ponieważ nie możecie korzystać z biblioteki szkolnej, postanowiłam pomóc Wam i podać linki do niektórych lektur. Mam nadzieję, że pomogą Wam w poznaniu tekstów obowiązkowych. Na stronach z wolnymi lekturami możecie znaleźć inne teksty literackie, które warto poznać.

Czy można obejrzeć spektakl, film, posłuchać koncertu, opery, obejrzeć eksponaty w muzeum, odbyć wirtualny spacer po ciekawych miejscach? Oczywiście, że tak. Podaję Wam linki do stron, które Wam to umożliwią.

Linki do niektórych lektur i innych tekstów literackich oraz stron oferujących filmy, spektakle teatralne, koncerty, wirtualne wędrówki np. po muzeach.

 

„Zaczytana szkoła” - prace konkursowe

Regulamin konkursu

 

Podziękowanie

 

Książki zakupione do naszej biblioteki dzięki Radzie Rodziców

 

Wyniki plebiscytu uczniów!

Zapoznajcie się z Waszymi propozycjami książek, które warto nabyć do naszej biblioteki.

 

#Skarpetkowe wyzwanie

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia na znak uznania dla ludzkiej unikalności oraz solidarności dla osób z zespołem Downa i ich rodzin, założyliśmy dwie różne skarpetki. Chcieliśmy uczcić ten dzień w szczególny sposób również w naszej szkole. Pokazaliśmy wirtualnie, że ludzka indywidualność czyni nasz świat piękniejszym i bardziej interesującym.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji i założyli w sobotę dwie różne skarpetki.

 

Szanowni Państwo,

w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 (włącznie) w szkole nie będą prowadzone zajęcia.

Treść komunikatu

 

 

Płatności za obiady w marcu 2020

 

 

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój bez nawyków”

 

„HAZARD? Nie, dziękuję!” - W minionym tygodniu uczniowie klas ósmych wzięli udział
w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Organizatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji
Skarbowej w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń
jakie niesie hazard i uzależnienie od niego.

 

PADLET - AKTYWNA LEKCJA

 

 

Międzynarodowy Program Powszechnej dwujęzyczności

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przystąpiła
w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji programu Twoje Dane - Twoja sprawa,
organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PINGPONGOWE MARZENIA Z PSE RECEPTĄ
NA ODRODZENIE TENISA STOŁOWEGO

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 do Programu Pingpongowe Marzenia z PSE
dołączyło 15 szkół podstawowych. W tym gronie znalazła się także Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Inicjatywa wpisana jest w realizację
„Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” wdrażanego przez Polski Związek
Tenisa Stołowego.

Informacje o programie

 

Uwaga!

W związku z bardzo małą ilością dzieci odjeżdżających autobusem z Celestynowa do Ponurzycy
kursem o godz. 1345 kurs ten
od poniedziałku 14 października 2019 r. zostaje przesunięty na godz. 1435.
Poniżej zamieszczamy uaktualniony rozkład jazdy.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Uwaga!
Nowe deklaracje korzystania z obiadów z nowymi opłatami

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS ZEROWYCH

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS I - VIII

 

 

Grafik na obiady (obowiązuje w budynku przy ul. Św. Kazimierza)

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1130
(po 4 lekcji)

5b, 5c
6b, 6c, 6d

4a, 4b
5b, 5c
6d
4a, 4b
5b, 5c
6c
4a, 4b
5b, 5c
6d
4b
5a
6a, 6b

1230
(po 5 lekcji)

4a, 4b
5a
6a
5a
6a
7a
8a
5a
6a, 6b
7b, 7c
5a
6a, 6b
8b
4a
5c
6c, 6d
8b

1330
(po 6 lekcji)

7a, 7b, 7c
8a, 8b
6b, 6c
7b, 7c
8b
6d
7a
8a, 8b
6c
7a, 7b, 7c
8a
5b
7a, 7b, 7c
8a

 

Drodzy Rodzice!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w trosce o zdrowie naszych podopiecznych nawiązała współpracę z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku w zakresie realizacji w bieżącym roku szkolnym dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym:

1.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

2.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi w/w projektów, które znajdują się w załączonym pliku

Projekt pisma do gmin  

 

Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas I - III będą odbywały się we wtorki o godz. 1700
  w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas IV - VIII będą odbywały się we wtorki o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

17.09.2019 (wtorek) – zebranie

29.10.2019 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

10.12.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)

28.01.2020 (wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza)

31.03.2020 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

19.05.2020 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe 10 lutego - 23 lutego 2020 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 kwietnia 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty
 • 29, 30 kwietnia 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.

 

Kalendarz imprez GOKiS 2019

 

 

Drodzy Rodzice!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem
o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami
chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

ROZKŁAD DZWONKÓW LEKCYJNYCH (obowiązuje od 22 października 2018 r.)

 

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

Uwaga!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora
dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Konkurs "Mistrzowie Matlandii"
Regulamin

 

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 Data ostatniej modyfikacji: maj 2020