Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

English info     Deutsch info

 

5 lutego 2020 r. - W klasie 3b odbyła się druga część warsztatów, podczas których uczniowie pomalowali własnoręcznie
wykonane karmniki. Warsztaty poprowadziła mama Antosia Widulińskiego, pani Monika Grajda-Widulińska. Składamy
gorące podziękowania zarówno pani Monice, jak i wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do zakupu materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

 

Konferencja „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”

Zaproszenie na konferencję z linkiem do rejestracji

Program konferencji

 

 

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój bez nawyków”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:

 

 

Płatności za obiady w lutym 2020

 

 

W dniu 4 lutego grupa wolontariuszy posprzątała
teren wokół pomnika przy kościele.

 

„HAZARD? Nie, dziękuję!” - W minionym tygodniu uczniowie klas ósmych wzięli udział
w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Organizatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji
Skarbowej w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń
jakie niesie hazard i uzależnienie od niego.

 

17 stycznia 2020r. - W klasie 3b odbyły się warsztaty stolarskie, które poprowadził p. Ireneusz Siwek.
Uczniowie usystematyzowali wiedzę dotyczącą drzew, a następnie każdy uczeń wykonał karmnik.
Na ręce p. Ireneusza składamy ogromne podziękowania.

 

W grudniu 2019 r. uczniowie z klas 1c i 3a uczestniczyli w projekcie edukacyjnym eTwinning pt. „Christmas
Cards around Europe”
. Uczestnikami były dzieci ze szkół europejskich m.in. ze Szwecji, Malty, Grecji,
Niemiec, Francji, Holandii, Chorwacji, Finlandii, Ukrainy, Anglii, Hiszpanii, Polski, Serbii, Słowenii, Gruzji
i Włoch. Uczniowie zaprezentowali kolędę po angielsku oraz w swoim rodzimym języku, przygotowali życzenia,
wymienili się kartami świątecznymi i nakręcili krótki film dla swoich europejskich rówieśników. Projekt realizowany
był pod kierunkiem nauczycielek j. angielskiego p. S. Gryc i p. M. Kurdej.
Zapraszamy do obejrzenia filmu.

 

W listopadzie uczniowie klas czwartych wzięli udział w warsztatach zdobienia
pierniczków bożonarodzeniowych ”Piernikowanie - świąteczne pomaganie 2019”
na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku. Otrzymaliśmy
podziękowanie za udział w tej akcji.

 

12 stycznia 2020 roku w całej Polsce odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wielu lat w Celestynowie tworzyliśmy sztab by wspomagać szlachetną ideę ogólnopolskiej akcji. Również w tym roku grupa ludzi związanych ze Szkołą Podstawową w Celestynowie zarejestrowała sztab, dzięki któremu 60 wolontariuszy ze szkół podstawowych w Celestynowie, Kątach, Starej Wsi, Ostrowie oraz Kołbieli, przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na ulicach swoich miejscowości na terenie gmin: Celestynów i Kołbiel.
Sztab akcji serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, sponsorom i osobom, które pomogly sprawnie przeprowadzić kwestę. Udało się uzbierać 38 509 zł. Dziękujemy za okazywanie życzliwości kwestującym wolontariuszom, którzy swoim działaniem wspierali zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Niech uśmiech wyleczonego dziecka będzie w przyszłości wyrazem najgłębszej satysfakcji ze wspierania akcji charytatywnych.

 

 

 

PADLET - AKTYWNA LEKCJA

 

 

Międzynarodowy Program Powszechnej dwujęzyczności

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przystąpiła
w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji programu Twoje Dane - Twoja sprawa,
organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PINGPONGOWE MARZENIA Z PSE RECEPTĄ
NA ODRODZENIE TENISA STOŁOWEGO

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 do Programu Pingpongowe Marzenia z PSE
dołączyło 15 szkół podstawowych. W tym gronie znalazła się także Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Inicjatywa wpisana jest w realizację
„Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” wdrażanego przez Polski Związek
Tenisa Stołowego.

Informacje o programie

 

Wystawa „Historia powstań śląskich” - Dzięki uprzejmości pana Wiktora Piaseckiego - radnego Gminy Celestynów
w naszej szkole zagościła wystawa plansz dotyczących historii powstań śląskich z lat 1919-1921.
Uczniowie z klas IV-VIII mieli okazję bliżej poznać fragment historii Górnego Śląska z czasów kształtowania się
granic państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.

 

Pani A. Rodziewicz dba o rozrywkę dzieci. Na korytarzach powstały kolejne atrakcje w strefach.
Dzieci mają teraz więcej opcji zabawy i mogą kreatywnie spędzać czas na przerwach.

 

Uwaga!

W związku z bardzo małą ilością dzieci odjeżdżających autobusem z Celestynowa do Ponurzycy
kursem o godz. 1345 kurs ten
od poniedziałku 14 października 2019 r. zostaje przesunięty na godz. 1435.
Poniżej zamieszczamy uaktualniony rozkład jazdy.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Uwaga!
Nowe deklaracje korzystania z obiadów z nowymi opłatami

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS ZEROWYCH

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
- UCZNIOWIE KLAS I - VIII

 

 

Grafik na obiady (obowiązuje w budynku przy ul. Św. Kazimierza)

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1130
(po 4 lekcji)

5b, 5c
6b, 6c, 6d

4a, 4b
5b, 5c
6d
4a, 4b
5b, 5c
6c
4a, 4b
5b, 5c
6d
4b
5a
6a, 6b

1230
(po 5 lekcji)

4a, 4b
5a
6a
5a
6a
7a
8a
5a
6a, 6b
7b, 7c
5a
6a, 6b
8b
4a
5c
6c, 6d
8b

1330
(po 6 lekcji)

7a, 7b, 7c
8a, 8b
6b, 6c
7b, 7c
8b
6d
7a
8a, 8b
6c
7a, 7b, 7c
8a
5b
7a, 7b, 7c
8a

 

Drodzy Rodzice!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w trosce o zdrowie naszych podopiecznych nawiązała współpracę z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku w zakresie realizacji w bieżącym roku szkolnym dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym:

1.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

2.     Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi w/w projektów, które znajdują się w załączonym pliku

Projekt pisma do gmin  

 

Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas I - III będą odbywały się we wtorki o godz. 1700
  w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas IV - VIII będą odbywały się we wtorki o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

17.09.2019 (wtorek) – zebranie

29.10.2019 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

10.12.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)

28.01.2020 (wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza)

31.03.2020 (wtorek) – dzień otwarty - indywidualne spotkania

19.05.2020 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe 10 lutego - 23 lutego 2020 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 kwietnia 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty
 • 29, 30 kwietnia 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.

 

Kalendarz imprez GOKiS 2019

 

 

Drodzy Rodzice!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem
o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami
chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

ROZKŁAD DZWONKÓW LEKCYJNYCH (obowiązuje od 22 października 2018 r.)

 

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

Uwaga!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora
dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Konkurs "Mistrzowie Matlandii"
Regulamin

 

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 



Data ostatniej modyfikacji: luty 2020