Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

 

 

17 maja 2019 r. - Święto Szkoły - uroczystość z okazji 11 rocznicy nadania Szkole imienia Batalionu „Zośka” oraz 76 rocznicy odbicia
więźniów w Celestynowie
 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

 

Program uroczystości
11 rocznicy nadania Szkole imienia Batalionu „Zośka”

 • 08.00 - Przegląd Piosenek Powstańczych
 • 10.00 - Harcerski apel pod pomnikiem w Celestynowie, złożenie wiązanek i kwiatów
 • 10.30 - Przemarsz ulicami Celestynowa do kościoła W.N.M.P. w Celestynowie
 • 11.00 - Msza Święta
 • 12.00 - Bóg, honor, ojczyzna- montaż słowno-muzyczny w kościele
 • 13.00 - Poczęstunek w budynku szkoły przy ul. Wrzosowej 42

 

CELESTYNÓW PAMIĘTA

Społeczność naszej szkoły pamięta o tej zimnej, majowej nocy z 1943 r. Bohaterów „Akcji Celestynów” uczciliśmy wystawą.
Zapraszamy na ul. Św. Kazimierza.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

 
Opracowanie – Iwona Skóra, Agata Masna-Jastrzębska
Projekt graficzny – Sławomir Kasjaniuk

Bibliografia:
Muszyński Wiesław J., Skrzypiec-Nowak Janina, „Oni rozsławili Celestynów”, 2013 r.;
Muszyński Wiesław J., „Ocaleni w Celestynowie”, 2014 r.;
Kamiński Aleksander, „Kamienie na szaniec”, Warszawa 2015 r.;
Skrzypkowski Tomasz, „61 lat temu” w „Celestynka”, maj 2004 r.;
Wolski Andrzej „Jur”, „Akcja Celestynów”, Warszawa 1993 r.

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas pierwszych na spotkanie z panią Izabellą Klebańską, pisarką, autorką licznych wierszyków muzycznych, piosenek, programów telewizyjnych dla dzieci i o tematyce muzycznej, które odbędzie się 24.05.2019r. o godzinie 1200.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE DLA KLAS PIERWSZYCH

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas czwartych na spotkanie z panem Pawłem Wakułą, pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży o tematyce mitycznej, historycznej, przyrodniczej i detektywistycznej, które odbędzie się 27.05.2019r. o godzinie 1000.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE DLA KLAS CZWARTYCH

 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2019
kategoria „Żaczek”
wyróżnienie - Agata Skolmowska kl. IIb

kategoria „Maluch”
tytuł laureata - Jacek Wojtokas kl. IVc
wyróżnienie - Paulina Chojnowska kl. IIIb
wyróżnienie - Karolina Zawada kl. IVb
wyróżnienie - Katarzyna Wyglądała kl. IVa

kategoria „Beniamin”
tytuł laureata - Zuzanna Sybilska kl. Vb
wyróżnienie - Kamil Sobków kl. Vc
wyróżnienie - Barbara Mistewicz kl. Vc
wyróżnienie - Weronika Fic kl. VIb

kategoria „Kadet”
wynik bardzo dobry - Dawid Galas kl. VIIb
wynik bardzo dobry - Igor Rosiński kl. VIIb
wyróżnienie - Julia Kurek kl. VIIIc


 

Drodzy Rodzice!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przystąpiła do „Programu walki z próchnicą wśród dzieci i młodzieży”, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W dniach 03-05 czerwca 2019r. na terenie szkoły przy ul. Wrzosowej 42 funkcjonować będzie mobilny i w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt gabinet stomatologiczny Dentobus.

Dentobus będzie świadczyć uczniom bezpłatną pomoc dentystyczną, w ramach której wykonane zostaną przeglądy stomatologiczne i w zależności od potrzeb zabiegi profilaktyczne- fluoryzacja, usuwanie kamienia, piaskowanie.

Rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w programie, prosimy o zapoznanie się z programem i wypełnienie oświadczenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły) oraz złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 24 maja br.

Próchnica to choroba cywilizacyjna, która ma ogromy wpływ na zdrowie dzieci w przyszłości. W trosce o prawidłowy rozwój naszych podopiecznych zachęcamy do skorzystania z możliwości udziału w programie walki z próchnicą.

Mamy ogromną nadzieję, że powyższa inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia dzieci.

Informacje o programie

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie bezpłatnego przeglądu stomatologicznego i zabiegów profilaktycznych

Informacja o objęciu programu honorowym patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Uwaga!

Informacja dla uczniów korzystających z obiadów w budynku szkoły przy ul. Św. Kazimierza 55

Od 7 maja 2019 r. wydawane są zupy dla obiadowiczów z klas VI–VIII oraz gimnazjum.

Od 13 maja 2019r. będzie wydawany pełny obiad.

 

Plan zajęć lekcyjnych, który obowiązuje od 6 maja 2019 r. (plik w Excelu)

 

 

Szanowni Państwo!

Głosujemy na podwórko talentów NIVEA dla naszych dzieci, które pomoże im odnaleźć i rozwijać swoje zdolności! Oddanie głosu nic nie kosztuje, a możemy wygrać plac zabaw z prawdziwego zdarzenia o wartości 250 tys. dla wszystkich mieszkańców Celestynowa! Głosujemy codziennie na Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, po zarejestrowaniu za pośrednictwem strony internetowej https://podworko.nivea.pl/lub aplikacji mobilnej „Podwórko Talentów NIVEA 2019”. Głosy zbieramy do 20 czerwca, im nas więcej tym większe szanse na wygraną!

Bezpośredni link dla naszej lokalizacji: https://podworko.nivea.pl/ranking?province_id=&district_id=&city=Celestyn%C3%B3w

 

Szanowni Państwo!

W dniu 23.04.2019 (wtorek) w budynku przy ul. Św. Kazimierza rozpocznie się remont (termomodernizacja,wymiana instalacji CO,
wymiana oświetlenia) zaplanowany i prowadzony przez organ prowadzący. Remont będzie przebiegał w 3 etapach.
Planowane zakończenie prac remontowych przewidziane jest na 30.06.2019. Z użytkowania wyłączane będą kolejno części budynku.
W związku z tym nastąpi reorganizacja pracy szkoły i zmiana planu. Zajęcia klas piątych będą przeniesione do budynku przy ul. Wrzosowej,
co spowoduje konieczność wprowadzenia dwuzmianowości w klasach I – III.
Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na stronie szkoły i powieszony na drzwiach budynków.
W trosce o zdrowie dzieci prosimy zadbać o odpowiedni ubiór (nie będzie działało centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Św. Kazimierza).

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Kędziorek

 

Dyżur wakacyjny

dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2019 roku

Od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi będzie zorganizowany dyżur wakacyjny.
Zasady organizacji dyżuru określa załącznik do Zarządzenia Nr70/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka w dyżurującym przedszkolu będzie trwało od 6 maja do 14 maja 2019 r.
w godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole.

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi na dyżur wakacyjny lipiec 2019
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

 

Informacja dla kandydatów do szkół Powiatu Otwockiego
o zakładaniu swoich kont w systemie elektronicznym

 

 

Szanowni Państwo

Z uwagi na zbliżający się trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia grupa rodziców przy współudziale
młodzieży z klas gimnazjum i szkoły podstawowej, stworzyła portal
www.wybieramszkole.pl

Informacje o portalu www.wybieramszkole.pl

 

Kwiecień 2019 - Lekcje języka polskiego, podczas których uczniowie
mogli sprawdzać swoją wiedzę przy grach dydaktycznych.

 

Kalendarz imprez GOKiS 2019

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 0 –IV do udziału w następujących konkursach:

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki

Konkurs na najładniejszy lapbook  o tematyce muzycznej

 

 

Uwaga!

NIEWIDZIALNA   NASTOLETNIA   DEPRESJA
(bezpłatne konsultacje ze specjalistami)

 

Jak motywować dziecko do nauki i prawidłowego zachowania

Jak nauczyć dziecko samodzielności

Przemoc rówieśnicza

 

Nasza szkoła została nagrodzona w akcji „Dzieciaki do Rakiet” i otrzyma zestaw
profesjonalnego sprzętu do tenisa przystosowanego do
nauki dzieci firmy Babolat.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w głosowaniu na naszą szkołę.

Poniżej link do strony, na której oddawaliśmy głosy:
https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/826/publiczna-szkola-podstawowa

Tu można obejrzeć nasz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=SNR2M9TWCtQ

 

Drodzy Rodzice!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem
o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami
chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

ROZKŁAD DZWONKÓW LEKCYJNYCH (obowiązuje od 22 października 2018 r.)

 

 

Grafik na obiady - obowiązuje od 22.10.2018 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Św. Kazimierza

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Po 4 lekcji

5b,c,d,

7a,b

5a,b,c,d,

6b

5b,c,d,

8a,b,c

5a,b,c,d

6b,c

5a,b,c

6b,c

Po 5 lekcji

6a,

8a,b,c

III G

6c ,

7a,b

III G

5a,

6a,

7a,b

7a,b

8a,b,c

5d,

8b,c

III G

Po 6 lekcji

5a,

6b,c

6a,

8a,b,c

6b,c

III G

6a

III G

6a,

7a,b,

8a

 

Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas I - IV będą odbywały się
  we
  wtorki o godz. 1700 w budynku przy ul. Wrzosowej.

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas V - VIII i Gimnazjum będą odbywały się we wtorki o godz. 1830
  w budynku przy ul. Św. Kazimierza.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

18.09.2018 (wtorek) – zebranie

06.11.2018 (wtorek) – dzień otwarty

11.12.2018 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)

22.01.2019 (wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza) klasy I - VIII i Gimnazjum

12.02.2019 (wtorek) – zebranie oddziały przedszkolne

19.03.2019 (wtorek) – dzień otwarty

14.05.2019 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
 • Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
 • Egzamin gimnazjalny 10 - 12 kwietnia 2019 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2018 r.
 • 2 listopada 2018 r.
 • 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny
 • 29 kwietnia 2019 r.
 • 30 kwietnia 2019 r.
 • 2 maja 2019 r.

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW (obowiązuje od 25 września 2018 r.)

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na r. szk. 2018/2019

WNIOSEK

 

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

PROGRAM "DOBRY START"

ULOTKA

PLAKAT

 

ZASADY ZGŁASZANIA AUTOKARÓW DO POLICYJNYCH KONTROLI

Zgłoszenie.pdf

 

Zaproszenie dla młodzieży i rodziców do udziału w projekcie „Rozwój bez nawyków”

 

 

Uwaga!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora
dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Konkurs "Mistrzowie Matlandii"
Regulamin

 

UWAGA!
Dyrekcja PSP im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zwraca się z prośbą do rodziców,
aby dzieci przynosiły do sekretariatu  legitymację szkolną w celu dopisania numeru PESEL.
Bez numeru legitymacja jest nieważna.

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 



Data ostatniej modyfikacji: maj 2019