Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
05-430 Celestynów ul. Wrzosowa 42
woj. mazowieckie
tel. (22) 789 70 22
e-mail: spcelestynow@celestynow.pl

 

Uwaga!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 4 września 2017 r.

Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego (miejsce i godzina) będzie podana 29 sierpnia 2017 r.

 

Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie podręczniki (od kl. I  do kl. VII) są objęte dotacją, w związku z tym nie trzeba dokonywać zakupu podręczników.

W przypadku religii podręczniki zostaną  zakupione we wrześniu. Można kupić we własnym zakresie następujące pozycje:

 • kl. I „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. II „A oto ja jestem z wami” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie” - A. Frączak, ks. r. Szewczyk; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. IV „Jestem Chrześcijaninem” - P. Tomasik (kier. zespołu); Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. V „Wierzę w Jednego Boga” - ks. M. Czyżewski; Wyd. Katechetyczne Warszawa
 • kl. VI „Wierzę w święty Kościół Powszechny” - ks. M. Czyżewski; Wyd. Katechetyczne Warszawa

 

„Wyprawka szkolna” 2017/2018

Informacje o wyprawce szkolnej

Zarządzenie

Wniosek

 

Uwaga!

Od 1 sierpnia 2017 r. zapraszamy uczniów do szkoły po odbiór zwrotów za wyżywienie.

 

List Rzecznika Praw Dziecka do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

Uwaga!
Ogólnopolski konkurs biblioteczny
trwa od 31.03.2017 do 30.09.2017

Regulamin kl. 1-3 Regulamin kl. 4-6

 

Uwaga!
Prośba do uczniów

 

Uwaga!
Szanowni Rodzice i Uczniowie
w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia
reformy edukacji informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018
uczniowie klas 0 – V będą realizowali obowiązek szkolny
w Szkole Podstawowej z siedzibą przy ul. Wrzosowej 42,
a
uczniowie klas VI-VII w Szkole Podstawowej z siedzibą przy ul. Św. Kazimierza 55.

Dyrektor Szkoły Anna Kędziorek

 

Informacje dotyczące zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów znajdują się na stronie SZKOLNE DOKUMENTY

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, iż od stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT wszystkich jednostek Gminy Celestynów opłaty za żywienie muszą być rozliczane w deklaracji VAT-7 i w terminie. Schemat rozliczania wpłat przy tak dużej ilości dzieci jest bardzo skomplikowany, dlatego prosimy o terminowe i prawidłowe wpłacanie podanych kwot (nie więcej i nie mniej). Prosimy o podawanie prawidłowych danych ucznia nie rodzica w dokonywanych przelewach. Podajemy wzór do przelewu: Nazwisko i imię ucznia, i aktualną klasę. Zgodnie z punktem w deklaracji, (…) że w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie za dany miesiąc żywieniowy spowoduje to wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca. Bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby.

Dyrektor szkoły Anna Kędziorek

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW (r. szk. 2016/2017)

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
 • Ferie zimowe 15 stycznia - 28 stycznia 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
.....................

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2016/2017

13.09.2016 (wtorek) – zebranie z rodzicami
25.10.2016 – dzień otwarty
13.12.2016 – zebranie z rodzicami
24.01.2017 – zebranie
21.03.2017 – dzień otwarty
16.05.2017 – zebranie z rodzicami

Zebrania odbywają się w godzinach 1700 - kl.0-III i 1800 kl. IV-VI.

 

UWAGA!
Dyrekcja PSP im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zwraca się z prośbą do rodziców,
aby dzieci przynosiły do sekretariatu  legitymację szkolną w celu dopisania numeru PESEL.
Bez numeru legitymacja jest nieważna.

 

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 Data ostatniej modyfikacji: sierpień 2017