P E D A G O G   S Z K O L N Y

„Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas
gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”
(K. Horney)

Godziny pracy pedagoga

mgr Joanna Drozd - pedagog szkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” ul. Wrzosowa 42

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek


800 - 1230


1330 - 1630


1330 - 1600


800 - 1100


1330 - 1530

 

mgr Agnieszka Cichecka - pedagog szkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” ul. Św. Kazimierza 55

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek


850 - 950

1045 - 1245


940 - 1240


1100 - 1300

1335 - 1435


945 - 1245


800 - 845
1130 - 1245
1335 - 1435

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem lub smutkiem, problemem napisz: pedagogspcel@wp.pl
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

PEDAGOG, CZYLI KTO?

Pedagog to nie rzemieślnik.
Pedagog to twórca.
Pedagog to nie kuglarz.
Pedagog to artysta.
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania.
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości,
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem.
Twórca stara się odejść od utartych schematów?

/M. ŚNIEŻYŃSKI/

 

PROFILAKTYKA TO PODSTAWA

5 marca 2018 r. po raz kolejny krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA zawitał do celestynowskiej „Zośki”.
Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Celestynowie, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość usystematyzowania
wiedzy z zakresu profilaktyki. Najmłodsi widzowie za sprawą spektaklu „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce”
zostali zachęceni do prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia. Uczniowie klas IV-VI wzięli natomiast udział
w widowisku „Z pamiętnika kujonki”, poruszającym kwestię agresji i przemocy rówieśniczej. Klasy siódme i gimnazjalne
miały przyjemność obejrzeć spektakl „Laboratorium życia”, którego treść poruszała problemy zażywania dopalaczy
i picia alkoholu przez młodzież.

 

"Dialog przeciwko przemocy, agresji" - profilaktyka w naszej szkole - listopad 2017 r.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

 

Drodzy Rodzice uczniów klas I

04.12.2017 w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne w ramach 
Programu badań przesiewowych słuchu
dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

Współpraca pedagoga z różnymi instytucjami

Powiększ

Powiększ

Spotkanie z panią policjantką - lekcja profilaktyczno-wychowawcza w klasie Va

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Zbiórka odzieży

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Słodki dar serca 2011

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

"List w butelce" - profilaktyczne przedstawienie teatralne dla uczniów klas IV-VI

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Żywność z UE 2011

 

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

W związku z akcją "Słodki dar serca" gościliśmy u naszych przyjaciół w Domu Dziecka w Śródborowie.

 

Szkoła bez przemocy

Powiększ Powiększ Powiększ

 

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - 22 - 26 marca 2010 r.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

WARTO PRZECZYTAĆ

Spotkanie z pedagogiem / psychologiem - czym ono jest? Podstawy teoretyczne motywacji
Zadania pedagoga szkonego Jak motywować dziecko do nauki?
Zespół ADHD Sposoby motywowania dzieci do nauki
ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa Co to jest konsultacja diagnostyczna?
ADHD typowe objawy Poradnia Zdrowia Psychicznego
ADHD adresy

Analiza wyników badań przeprowadzonych
w I półroczu r. szk. 2010/2011

Dysleksja rozwojowa Gdzie uzyskać informacje o "dopalaczach"?

Dzieci z trudnościami w uczeniu się

Szkoła mojego dziecka - analiza badania
Przemoc w rodzinie
Agresja u dzieci  
Czego boją się dzieci?