P E D A G O G   S Z K O L N Y

„Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas
gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”
(K. Horney)

Godziny pracy pedagoga

mgr Joanna Drozd - pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek


1000 - 1300
ul. Wrzosowa 42

1305 - 1505
ul. Św. Kazimierza 55


810 - 1110
ul. Św. Kazimierza 55

1115 - 1315
ul. Wrzosowa 42


810 - 1010
ul. Wrzosowa 42

1015 - 1315
ul. Św. Kazimierza 55


1100 - 1300
ul. Św. Kazimierza 55

1305 - 1505
ul. Wrzosowa 42


810 - 1010
ul. Wrzosowa 42

1015 - 1115
ul. Św. Kazimierza 55

 

mgr Agnieszka Cichecka - pedagog szkolny
terapia pedagogiczna

wtorek

środa

czwartek

piątek


845 - 950

1340 - 1535


1145 - 1245

1430 - 1530


1235 - 1335


1145 - 1345

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem lub smutkiem, problemem napisz: pedagogspcel@wp.pl
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

PEDAGOG, CZYLI KTO?

Pedagog to nie rzemieślnik.
Pedagog to twórca.
Pedagog to nie kuglarz.
Pedagog to artysta.
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania.
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości,
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem.
Twórca stara się odejść od utartych schematów?

/M. ŚNIEŻYŃSKI/

 

Jak motywować dziecko do nauki i prawidłowego zachowania

Jak nauczyć dziecko samodzielności

Przemoc rówieśnicza

 

 

W piątek 1 marca br. na oczach uczniów klas 0 - IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie rozegrał się spektakl edukacyjno - profilaktyczny „Zaplątani w sieci” w iście kabaretowym
wydaniu grupy teatralnej GrupaT z Torunia.

W spektaklu poruszony został problem zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w cyberświecie, zjawiska
rosnącego w siłę na przestrzeni ostatnich lat. Oryginalni aktorzy w barwny sposób ukazali, jak mądrze należy
korzystać ze smartfonów i tabletów, żeby nie wpaść w sidła uzależnienia. Przypomniane zostały również zasady
dobrego zachowania w sieci oraz zdrowego stylu życia. W trakcie wystąpienia słuchacze wielokrotnie wciągani
byli do dialogu z aktorami. Spektakl ten powstał w oparciu o konsultacje z psychologiem dziecięcym
i pedagogiem szkolnym. Młodzi widzowie pogłębiając swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie,
otrzymali jednocześnie niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Celestynowie za sfinansowanie przedsięwzięcia, a co za tym idzie wspieranie działań profilaktycznych
realizowanych na terenie szkoły.

 

 

W ostatnim tygodniu lutego 536 „Zośkowych” uczniów z klas I-VIII wzięło udział w ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”.

Organizatorowi- Fundacji Narodowego Dnia Życia przekazujemy serdeczne podziękowania za działania
na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

 

 

Na mocy porozumienia Wójta Gminy Celestynów Pana Witolda Kwiatkowskiego oraz Prezesa Fundacji Europa 112 Pana Mirosława Dytczaka oraz we współpracy z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie Panią Anną Kędziorek, 330 uczniów oraz 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi brało udział w projekcie pt„Edukacja dla bezpieczeństwa”, finansowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie z klas VI-VIII i III gimnazjalnych wraz z nauczycielami w dniu 27 września 2018r. uczestniczyli w niezwykle interesującym szkoleniu antyterrorystycznym, prowadzonym przez byłego oficera Biura Operacji Antyterrorystycznych i Komendy Głównej Policji, a mającym na celu uświadomienie zagrożeń i sytuacji kryzysowych związanych z agresją, napadem i terroryzmem, jak również kształtowanie bezpiecznych zachowań, które w konsekwencji mają wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie miejscowych szkół. Drugiego dnia szkolenia uczniowie zostali przeszkoleni przez doświadczonego ratownika medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, za co otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą będą przekazywali swoim kolegom i koleżankom.

Organizatorzy przedsięwzięcia zadbali także o podarunki dla wszystkich uczestników projektu, przekazując dla każdego ucznia apteczkę pierwszej pomocy i latarkę.

W ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” dnia 2 października br. W Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbyło się również szkolenie skierowane do 150 seniorów z terenu powiatu otwockiego, w tym mieszkańców Gminy Celestynów.

Jest nam niezmiernie miło, że społeczność szkolna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi została wyznaczona do udziału w tak ważnym projekcie. Pragniemy przekazać szczególne podziękowania dla organizatorów za poświęcony nam czas.

 

 

25 września 2018r. 373 uczniów klas IV-VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie wzięło udział w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie. W uroczystej inauguracji kampanii udział wzięli przedstawiciele instytucji organizujących akcję, a także Dyrektor szkoły Pani Anna Kędziorek, Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Otwock Pan Dariusz Grajda.

Podczas spotkań panelowych z młodzieżą funkcjonariusze Policji omówili rodzaje zagrożeń czyhających na młodych ludzi w codziennym życiu, a także sposoby postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Ponadto dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod bacznym okiem ratowników medycznych oraz miały okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując przygotowany specjalnie na tę okazję tor rowerowy.

Uczniowie uczestniczący w kampanii zostali wyposażeni nie tylko w ogrom wiedzy niezbędnej do ochrony własnego zdrowia i życia, bowiem każdy z uczestników otrzymał cenny upominek w postaci zestawu elementów odblaskowych dla siebie i członków rodziny.

Za możliwość udziału w tak wartościowej lekcji, jaką jest kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, w imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania.

 

 

17 września 2018 r. - Dzielnicowy z Posterunku Policji w Celestynowie asp. Grzegorz Kwas odwiedził
zerówkowiczów - najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.
Funkcjonariusz przypomniał dzieciom, jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły i domu, niezależnie od pory roku,
dnia i pogody. Na zakończenie spotkania uczniowie z ogromnym zadowoleniem obejrzeli z bliska radiowóz policyjny.

 

 

PROFILAKTYKA TO PODSTAWA

5 marca 2018 r. po raz kolejny krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA zawitał do celestynowskiej „Zośki”.
Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Celestynowie, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość usystematyzowania
wiedzy z zakresu profilaktyki. Najmłodsi widzowie za sprawą spektaklu „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce”
zostali zachęceni do prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia. Uczniowie klas IV-VI wzięli natomiast udział
w widowisku „Z pamiętnika kujonki”, poruszającym kwestię agresji i przemocy rówieśniczej. Klasy siódme i gimnazjalne
miały przyjemność obejrzeć spektakl „Laboratorium życia”, którego treść poruszała problemy zażywania dopalaczy
i picia alkoholu przez młodzież.

 

"Dialog przeciwko przemocy, agresji" - profilaktyka w naszej szkole - listopad 2017 r.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

 

Drodzy Rodzice uczniów klas I

04.12.2017 w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne w ramach 
Programu badań przesiewowych słuchu
dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

Współpraca pedagoga z różnymi instytucjami

Powiększ

Powiększ

Spotkanie z panią policjantką - lekcja profilaktyczno-wychowawcza w klasie Va

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Zbiórka odzieży

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Słodki dar serca 2011

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Powiększ

"List w butelce" - profilaktyczne przedstawienie teatralne dla uczniów klas IV-VI

 

Powiększ

Powiększ

Powiększ

Żywność z UE 2011

 

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

W związku z akcją "Słodki dar serca" gościliśmy u naszych przyjaciół w Domu Dziecka w Śródborowie.

 

Szkoła bez przemocy

Powiększ Powiększ Powiększ

 

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - 22 - 26 marca 2010 r.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

WARTO PRZECZYTAĆ

Spotkanie z pedagogiem / psychologiem - czym ono jest? Podstawy teoretyczne motywacji
Zadania pedagoga szkonego Jak motywować dziecko do nauki?
Zespół ADHD Sposoby motywowania dzieci do nauki
ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa Co to jest konsultacja diagnostyczna?
ADHD typowe objawy Poradnia Zdrowia Psychicznego
ADHD adresy

Analiza wyników badań przeprowadzonych
w I półroczu r. szk. 2010/2011

Dysleksja rozwojowa Gdzie uzyskać informacje o "dopalaczach"?

Dzieci z trudnościami w uczeniu się

Szkoła mojego dziecka - analiza badania
Przemoc w rodzinie
Agresja u dzieci  
Czego boją się dzieci?