Ruszamy do uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę realizując projekt
dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Godność, wolność, niepodległość”.

Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom. Nasza szkoła
znalazła się w gronie placówek, którym przyznano dofinansowanie. To już wiemy. Teraz przystępujemy
do działania. Zadanie uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę będziemy realizować
w naszej szkole  poprzez różnorodne inicjatywy obejmujące m.in.

 • Wycieczki
 • Wystawę fotografii
 • Koncert Piosenki Patriotycznej
 • Biegnij z Niepodległą
 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs literacki
 • Konkurs na wiersz - „Niepodległa”
 • Grę terenową
 • „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - moda i muzyka.

Już wyruszyliśmy na wędrówkę szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie. Poznajemy
jak mieszkańcy Celestynowa w czasie II wojny światowej działali na rzecz wolności i niepodległości.
Zapoznajemy się z informacjami na szlaku, wykonujemy zadania, wypełniamy karty pracy. Cd nastąpi ...

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021".

 

Koncert Piosenki Patriotycznej - świętujemy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W naszej szkole 9 listopada 2018 r. uroczyście odbył się prowadzony przez uczniów Koncert Piosenki Patriotycznej.
100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczczono również w budynku przy ul. Wrzosowej-
część
artystyczną przygotowała klasa IIIa pod czujnym okiem wychowawcy. W obu wydarzeniach uczestniczyli zaproszeni
goście, rodzice, nauczyciele i społeczność uczniowska.

O godz. 11.11 zgromadzeni na uroczystościach odśpiewali hymn.

W ramach Koncertu Piosenki Patriotycznej zebrani wysłuchali i wyśpiewali razem z wykonawcami znane piosenki
nawiązujące do historycznych wydarzeń z naszych dziejów: Rota, Przybyli ułani, Jak szło wojsko raz ulicą, Legiony,
Rozkwitają pąki białych róż, My Pierwsza Brygada, Wojenko, wojenko, Piechota, Ułani, O mój rozmarynie, Pytasz mnie.

Wręczone zostały również nagrody dla uczniów w konkursach konkursy realizowanych w ramach projektu
"Niepodległa": plastycznym, literackim, poetyckim, w Biegu „100 metrów na 100 lat”, w grze terenowej
oraz w konkursie "Święci a Niepodległość".

Na zakończenie każdy obecny na uroczystości został poczęstowany słodkim cukierkiem – specjalnie opakowaną krówką.

Zakup nagród, słodyczy oraz kolumny do nagłośnienia został sfinansowany z projektu „Niepodległa” ze środków
Ministra Edukacji Narodowej i Gminy Celestynów.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021

 

9 listopada 2018 r. - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - Świętujemy wyjątkową rocznicę
poprzez udział w konkursach, dzień biało-czerwonych strojów, uroczystą akademię przygotowaną
przez uczniów kl. IIIa, odśpiewanie hymnu państwowego o godz. 11.11 oraz koncert pieśni patriotycznych.

 

W ramach projektu „Niepodległa”, dzięki finansowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej i współfinansowaniu
przez Urząd Gminy w Celestynowie zostały zorganizowane
wycieczki autokarowe dla ok. 200 uczniów. Starsze klasy
Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” uczestniczyły w 
warsztatach zorganizowanych w Ossowie.
Poznali wydarzenia związane z początkami Niepodległej Rzeczypospolitej, historię Bitwy Warszawskiej i jej znaczenie
dla losów Polski i Europy, brali udział w warsztatach rekonstrukcyjnych
wędrowali szlakiem Bitwy Warszawskiej.

Relacje uczniów:

 

        Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie uczestniczy w programie „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

        W związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie i nauczyciele w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” organizują wystawę „Celestynów sprzed 100 lat – miejsca i mieszkańcy”.

        Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Celestynów o udostępnienie:

 • starych fotografii miejsc, ludzi z terenu Celestynowa
 • informacji o ważnych miejscach, budynkach, wydarzeniach i ludziach dla początków i rozwoju Celestynowa
 • wspomnień o początkach Celestynowa
 • starych przedmiotów świadczących o życiu codziennym w przeszłości

        Udostępniane materiały prosimy przekazać do sekretariatu szkoły (ul. Wrzosowa 42 lub ul. Św. Kazimierza 55) lub nauczycieli historii w Szkole Podstawowej.

        Należy je odpowiednio opisać – dane ofiarodawcy, adres, telefon do kontaktu oraz opis obiektu (miejsce, osoby).

        Organizatorzy zobowiązują się do ich zwrotu (chyba, że ofiarodawca zdecyduje inaczej).

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie uczestniczy w programie „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

W związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie, nauczyciele i rodzice w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” zorganizowali wystawę „Celestynów sprzed 100 lat – miejsca i mieszkańcy”.

Na opracowanych 16 bilbordach zamieszczone zostały stare zdjęcia z pierwszych dziesięcioleci istnienia naszej miejscowości, która intensywniej zaczęła się rozwijać po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zamieszczone fotografie przedstawiają pierwsze budynki, które powstały w miejscowości oraz mieszkańców Celestynowa sprzed lat. Materiał ilustracyjny został wzbogacony o ciekawe informacje o historii miejscowości.

Bilbordy rozwieszone zostały wzdłuż głównej ulicy w Celestynowie, na szkolnym ogrodzeniu – dostępne są dla szerokiej rzeszy mieszkańców naszej miejscowości.

Autorem projektu graficznego jest p. Sławomir Kasjaniuk, rodzic.

 

Biel i czerwień. Radośnie, uroczyście, patriotycznie.
Uczniowie i pracownicy szkoły świętowali szczególnym
strojem 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

 

„Cegiełka dla Niepodległości 2018” to konkurs przeprowadzony w naszej szkole
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Celestynów.

Nagrodzone uczennice:
I miejsce - Olga Wasążnik - laureatka
II miejsce - Kaja Więsik
III miejsce - Gabrysia Więsik

Praca Olgi Wasążnik została wybrana na Cegiełkę dla Niepodległości – plakat promujący 100 – lecie
Niepodległości w naszej Gminie. Liczne prace uczniów oceniało Jury w składzie:
nauczycielki PSP im. Batalionu „Zośka” p. Anna Rodziewicz, p. Agata Masna-Jastrzębska, Wójt Gminy
Celestynów p. Witold Kwiatkowski i Zastepca Wójta p. Piotr Rosłoniec.

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości szkolne sale zostały udekorowane patriotycznymi gazetkami.

 

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - Po odzyskaniu Niepodległości w naszej szkole
zapanowało
Dwudziestolecie Międzywojenne... Stroje, fryzury, biżuteria w stylistyce
sprzed 100, 90, 80 lat. Urokliwie, wieczorowo, stylowo przenieśliśmy się w przeszłość...

W konkursie na strój w stylu „Dwudziestolecia międzywojennego” zwyciężyły kolejno:
I miejsce - klasa 3b Gimnazjum
II miejsce - klasa 6b
III miejsce - klasa 3a Gimnazjum

 

Regulamin bibliotecznego konkursu literackiego
„WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ – 11 ZDAŃ NA 11 LISTOPADA”

Wyniki konkursu literackiego
„WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ – 11 ZDAŃ NA 11 LISTOPADA”

 

Regulamin konkursu literackiego
WIERSZ „NIEPODLEGŁA”

Wyniki konkursu literackiego
WIERSZ „NIEPODLEGŁA”

 

W ramach współuczestniczenia w przeżywaniu wspólnotowym 100 rocznicy Niepodległości i włączenia się naszej Małej Ojczyzny w historię Wielkiej Ojczyzny nasza Szkoła realizuje różnorodne działania wśród uczniów i przystąpiła do projektu sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego ,,Niepodległa” na lata 2017-2021, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Celestynowie.
„Biegnij z Niepodległą”

Dla uczczenia 100 lat Niepodległości Polski uczniowie - sportowcy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w dniu 5 października uczestniczyli w wydarzeniu - „Sto metrów na sto lat”. Po eliminacjach w klasach wyłonione czteroosobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców) uczestniczyły w biegu na 100 metrów. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wyniki ogłoszone zostaną 9 listopada podczas uroczystego Koncertu.

Relacja z biegu

 

„W Celestynowie też walczono o wolną Polskę”

Aby wzbogacić wśród uczniów świadomość historii lokalnej zorganizowana została gra terenowa „W Celestynowie też walczono o wolną Polskę”.
Uczniowie w zespołach klasowych wędrowali we wrześniu i październiku szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie – związanego z walką o niepodległość w czasie okupacji. Wykonywali zadania grupowe – ułożenie symbolu Polski Walczącej, rozszyfrowanie haseł zapisanych szyfrem, przekazanie tajnego meldunku, rozwiązywanie zadań z mapą i sprawdzanie wiedzy o działalności niepodległościowej na terenie Celestynowa.
Ogłoszenie wyników konkursu związanego z wykonywanymi zadaniami nastąpi podczas uroczystego koncertu 9 listopada 2018 r.

Wyniki gry terenowej

 

W ramach projektu „Niepodległa” wśród uczniów klas I – III
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
przeprowadzony został
konkurs plastyczny „Kwiaty dla bohaterów”.
Poprzez ekspresję plastyczną podziękowano za wysiłek i odwagę tym,
którym zawdzięczamy wolność i niepodległe państwo.

Wyniki konkursu plastyczngo „Kwiaty dla bohaterów”