Ruszamy do uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę realizując projek
dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Godność, wolność, niepodległość”.

Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom. Nasza szkoła
znalazła się w gronie placówek, którym przyznano dofinansowanie. To już wiemy. Teraz przystępujemy
do działania. Zadanie uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę będziemy realizować
w naszej szkole  poprzez różnorodne inicjatywy obejmujące m.in.

 • Wycieczki
 • Wystawę fotografii
 • Koncert Piosenki Patriotycznej
 • Biegnij z Niepodległą
 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs literacki
 • Konkurs na wiersz - „Niepodległa”
 • Grę terenową
 • „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - moda i muzyka.

Już wyruszyliśmy na wędrówkę szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie. Poznajemy
jak mieszkańcy Celestynowa w czasie II wojny światowej działali na rzecz wolności i niepodległości.
Zapoznajemy się z informacjami na szlaku, wykonujemy zadania, wypełniamy karty pracy. Cd nastąpi ...

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021".

 

Dyrektor i Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Batalionu „Zośka”
zapraszają na

Koncert Piosenki Patriotycznej
w ramach projektu „Niepodległa”

9 listopada 2018 r., godz. 11.00, Sala Gimnastyczna
ul. Św. Kazimierza 55

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021  

 

        Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie uczestniczy w programie „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

        W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie i nauczyciele w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” organizują wystawę „Celestynów sprzed 100 lat – miejsca i mieszkańcy”.

        Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Celestynów o udostępnienie:

 • starych fotografii miejsc, ludzi z terenu Celestynowa
 • informacji o ważnych miejscach, budynkach, wydarzeniach i ludziach dla początków i rozwoju Celestynowa
 • wspomnień o początkach Celestynowa
 • starych przedmiotów świadczących o życiu codziennym w przeszłości

        Udostępniane materiały prosimy przekazać do sekretariatu szkoły (ul. Wrzosowa 42 lub ul. Św. Kazimierza 55) lub nauczycieli historii w Szkole Podstawowej.

        Należy je odpowiednio opisać – dane ofiarodawcy, adres, telefon do kontaktu oraz opis obiektu (miejsce, osoby).

        Organizatorzy zobowiązują się do ich zwrotu (chyba, że ofiarodawca zdecyduje inaczej).

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie uczestniczy w programie „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie, nauczyciele i rodzice w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” zorganizowali wystawę „Celestynów sprzed 100 lat – miejsca i mieszkańcy”.

Na opracowanych 16 bilbordach zamieszczone zostały stare zdjęcia z pierwszych dziesięcioleci istnienia naszej miejscowości, która intensywniej zaczęła się rozwijać po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zamieszczone fotografie przedstawiają pierwsze budynki, które powstały w miejscowości oraz mieszkańców Celestynowa sprzed lat. Materiał ilustracyjny został wzbogacony o ciekawe informacje o historii miejscowości.

Bilbordy rozwieszone zostały wzdłuż głównej ulicy w Celestynowie, na szkolnym ogrodzeniu – dostępne są dla szerokiej rzeszy mieszkańców naszej miejscowości.

Autorem projektu graficznego jest p. Sławomir Kasjaniuk, rodzic.

 

Regulamin bibliotecznego konkursu literackiego
„WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ – 11 ZDAŃ NA 11 LISTOPADA”

Wyniki konkursu literackiego
„WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ – 11 ZDAŃ NA 11 LISTOPADA”

 

Regulamin konkursu literackiego
WIERSZ „NIEPODLEGŁA”

Wyniki konkursu literackiego
WIERSZ „NIEPODLEGŁA”

 

W ramach współuczestniczenia w przeżywaniu wspólnotowym 100 rocznicy Niepodległości i włączenia się naszej Małej Ojczyzny w historię Wielkiej Ojczyzny nasza Szkoła realizuje różnorodne działania wśród uczniów i przystąpiła do projektu sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego ,,Niepodległa” na lata 2017-2021, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Celestynowie.
„Biegnij z Niepodległą”

Dla uczczenia 100 lat Niepodległości Polski uczniowie - sportowcy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w dniu 5 października uczestniczyli w wydarzeniu - „Sto metrów na sto lat”. Po eliminacjach w klasach wyłonione czteroosobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców) uczestniczyły w biegu na 100 metrów. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wyniki ogłoszone zostaną 9 listopada podczas uroczystego Koncertu.

Relacja z biegu

 

„W Celestynowie też walczono o wolną Polskę”

Aby wzbogacić wśród uczniów świadomość historii lokalnej zorganizowana została gra terenowa „W Celestynowie też walczono o wolną Polskę”.
Uczniowie w zespołach klasowych wędrowali we wrześniu i październiku szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie – związanego z walką o niepodległość w czasie okupacji. Wykonywali zadania grupowe – ułożenie symbolu Polski Walczącej, rozszyfrowanie haseł zapisanych szyfrem, przekazanie tajnego meldunku, rozwiązywanie zadań z mapą i sprawdzanie wiedzy o działalności niepodległościowej na terenie Celestynowa.
Ogłoszenie wyników konkursu związanego z wykonywanymi zadaniami nastąpi podczas uroczystego koncertu 9 listopada 2018 r.

Wyniki gry terenowej

 

W ramach projektu „Niepodległa” wśród uczniów klas I – III
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
przeprowadzony został
konkurs plastyczny „Kwiaty dla bohaterów”.
Poprzez ekspresję plastyczną podziękowano za wysiłek i odwagę tym,
którym zawdzięczamy wolność i niepodległe państwo.

Wyniki konkursu plastyczngo „Kwiaty dla bohaterów”