Rada Pedagogiczna

Anna Kędziorek – dyrektor
Katarzyna Grzelczak – zastępca dyrektora
Marzena Kuczyńska – zastępca dyrektora
Anna Agnieszczak Magdalena Kubicka Patrycja Pusek
Renata Brożek Mirosława Kurdej Marzenna Pyra
Agnieszka Cichecka Halina Kwiatkowska Anna Rodziewicz
Ewa Ciesielska Renata Lorenc Ireneusz Rusinowski
Grażyna Czarnecka Małgorzata Luba Bożena Rydelek
Anna Domańska-Cieślak Dorota Ładak Krzysztof Rzążewski
Joanna Drozd Hanna Ładno ks. Jacek Skoczylas
Adam Dydek Katarzyna Łagoda Piotr Skolmowski
Urszula Fic Marta Łukasik Iwona Skóra
Michał Filipowicz Hanna Masna Dorota Stańczak
Marcin Gut Agata Masna-Jastrzębska Małgorzata Starosz
Aneta Jałocha Teresa Matosek Anna Struska-Gątkowska
Jolanta Kloch Bogumiła Moryc Agnieszka Winiarska
Janina Kołakowska Mirosława Ocypa-Owsińska Ewa Witek
Marlena Koszewska Ewa Olszewska Robert Witek
Kamila Kościanek Krystyna Paziewska Danuta Wojciechowska
Sylwia Kościkiewicz-Gryc Karolina Pietrzak Małgorzata Wolska-Rzewuska
Karolina Krakowska Anna Piłka Dorota Zięcina
Anna Kryszkowska Danuta Potiopa Małgorzata Żochowska
Mariusz Krzeszowski Monika Przybysz