L O G O P E D A

mgr Patrycja Pusek

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 1045 - 1530, wtorek: 730 - 1430, środa: 1115 - 1430, piątek: 1215 - 1600

 

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem,
stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią
zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu
  mowy dzieci
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio
  do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Wczesna diagnoza i opieka logopedyczna pozwala na wychwycenie i korygowanie nieprawidłowości w zakresie budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego, przyczyn występujących wad wymowy lub opóźnień rozwoju mowy w stosunku do obowiązującej normy. Często nie wystarcza samo dojrzewanie dziecka, aby istniejące problemy zniknęły. Przedłużające się wadliwe nawyki, prowadzą do utrwalania się wad wymowy i wtórnych problemów w postaci np. deformacji zgryzu, trudności w relacjach społecznych, niepowodzeń szkolnych. W przypadku objęcia dziecka opieką logopedyczną rodzice są zobowiązani do systematycznej współpracy i codziennych ćwiczeń z dzieckiem w oparciu o zalecenia.

Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny lub grupowy (w grupach 2, 3-osobowych). Po przeprowadzonych we wrześniu badaniach przesiewowych wyłaniane są dzieci wymagające specjalistycznej pomocy logopedycznej. Dzieci posiadają zeszyty ćwiczeń, ułatwiające kontakt z rodzicami i systematyczną pracę nad korygowaniem nieprawidłowej wymowy. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w atrakcyjnej zabawowej formie, nie mogą trwać zbyt długo i dlatego też wymagają  stałego utrwalania prawidłowych nawyków,  aby mogły przynieść sukces.

Rodzice - również ci, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia logopedyczne -  mają możliwość  konsultacji z logopedą, który wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju mowy ich pociech, odpowie na pytania, pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem w domu.

 

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECI DO ĆWICZEŃ?

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE - DOBRE ĆWICZENIE LOGOPEDYCZNE

 

Jeśli masz pytania – napisz.
Kontakt:  
logopeda.sp.cel@op.pl

 

Etapy rozwoju mowy dziecka

Najczęściej występujące wady wymowy

Wpływ wad wymowy na powstawanie trudności w pisaniu i czytaniu uczniów