EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

WAŻNE TERMINY

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), lub OKE (www.oke.waw.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 

14 czerwca 2019 r. - Wyniki egzaminu

21 czerwca 2019 r. - Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (obowiązująca w r. szk. 2018/2019)