Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przystąpiła w roku szkolnym 2019/2020
do realizacji programu Twoje Dane - Twoja Sprawa, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za realizację programu w szkole odpowiedzialne są p. Joanna Drozd i p. Dorota Ładak.

 

Ulotka informacyjna o programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

Korzyści z udziału w programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

Program edukacyjny UODO ma nowy logotyp