All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit

Polaris Sportsman 1000 XP 2015, Sportsman 50 EPS UTE Quad 06, Polaris Sportsman 1000 MD 2015. Polaris Sportsman 570 EFI EPS MD 2015, Polaris Sportsman 570 EFI MD 2015 - 2017. Polaris Scrambler 850 XP HO EPS INTL 2014, Polaris Sportsman 550 EPS 2010 - 2014, Sportsman 550 EPS 00 - 04, Polaris Sportsman 450 EPS ZUG 2016, Verify the part fits before purchasing CV Boot Repair Kit for Polaris Interchanges: Polaris 034, Sportsman 50 EFI EPS Forest Quad 05. Scrambler 000 XP HO EPS 04 - 05. Scrambler 000 XP HO EPS INTL 04. Scrambler 000 MD 05, The All Balls CV Boot material is compounded from an OEM grade DCR66 rubber that is formulated specifically the demanding requirements of today’s ATV’s and UTV’s. 043 Applications: Polaris ACE 50 05, Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS INTL 2014. All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit: Automotive, Scrambler 50 MD 05, Polaris Scrambler 1000 XP EU 2015. Sportsman 50 EFI UTE HD 05 - 06, Sportsman 50 EFI MD 05 - 0, Polaris Scrambler 850 MD 2015, Scrambler 000 XP 05 - 06, Sportsman 50 EFI EPS MD 05, Sportsman 50 EFI EPS 04 - 05, Polaris Sportsman 570 EFI UTE MD 2016. Polaris Scrambler 850 XP HO EPS 2014. Polaris Sportsman 570 EFI EPS Forest Tractor 2015, Forest 00 6x6 05, Sportsman 50 EPS Quad 06, Polaris Sportsman 450 HO 2016 - 2017, Sportsman 550 X EPS LE 04, Sportsman 550 X 00 - 04, Sportsman 550 XP Built After //0 009, Polaris Scrambler 1000 MD 2015, Polaris Sportsman 570 EFI EPS 2014 - 2015, Kit includes two stainless steel clamps that are designed to be tightened without the use of special tools. Sportsman 35 ETX EFI 05, Polaris Sportsman 550 XP EPS HD INTL 2014, Polaris Sportsman 570 EFI 2014 - 2017. Polaris Sportsman 550 X2 INTL 2014. Scrambler 50 XP HO EPS 04, Polaris Scrambler 1000 XP 2015 - 2016. Scrambler 50 HO/EPS 03 - 04, Scrambler 50 XP HO EPS INTL 04. Sportsman 50 EFI X EPS 05 - 0, Polaris Sportsman 570 EFI EPS Forest Quad 2015. Sportsman 50 6x6 0, Polaris ACE 570 2015, Sportsman 50 EFI UTE HD EPS 04, Polaris Sportsman 550 XP Built Before 12/1/08 2009, Sportsman 000 XP Tractor Built Before /5/6 06. Easier to install than moOEM and aftermarket boots, Sportsman 000 MD 05, Sportsman 0 EPS ZUG 06, Polaris Sportsman 570 EFI UTE 2017, Polaris Sportsman 450 Tractor 2016, Sportsman 0 Tractor 06, Polaris Scrambler 850 HO/EPS 2013 - 2014. Polaris Sportsman 1000 MD Built Before 2/15/16 2016, Polaris Forest 800 6x6 2015, Scrambler 50 EU 05, Lithium based Molybdenum Grease insures good lubrication long CV joint life, Buy All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit: CV Boots & Joints - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Sportsman 0 HO 06 - 0, Sportsman 0 EFI MD 06, Sportsman 550 0 - 03, Sportsman 500 4x4 HO 03, Sportsman 50 EFI 04 - 0, Polaris Sportsman 400 HO 4x4 2013 - 2014, Polaris Sportsman 450 EPS Quad 2016, Polaris Sportsman 325 ETX EFI 2015, Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS 2014 - 2015, Polaris Sportsman 550 X2 2010 - 2014, Polaris Sportsman 570 EFI HD 2016 - 2017. Polaris Sportsman 570 6x6 2017. Polaris Sportsman 550 XP 2010 - 2014. Sportsman 50 EFI EPS Forest Tractor 05. Polaris Scrambler 850 2015, Sportsman 50 EPS ZUG 06 - 0, Sportsman 50 EFI UTE MD 06, Polaris Sportsman 570 6x6 Tractor 2017, Sportsman 50 EFI UTE Tractor 06. Polaris Sportsman 450 EFI MD 2016. Sportsman 50 EFI X EPS EU 05, Sportsman 000 XP 05, Rubber compound is tested to -40° F to assure good performance and long life at low temperatures. Sportsman 50 EFI UTE 0, Polaris Sportsman 550 X2 EPS LE 2014, Sportsman 400 HO 4x4 03 - 04, Sportsman 550 XP EPS HD INTL 04, Polaris Sportsman 570 EFI UTE HD EPS 2014, Polaris Sportsman 1000 XP Tractor Built Before 2/15/16 2016, Scrambler 50 05, Scrambler 000 XP EU 05, Sportsman 50 EFI HD 06 - 0, Polaris Scrambler 1000 MD Built Before 2/15/16 2016. Sportsman 50 EPS Tractor 06, Polaris Scrambler 850 EU 2015, Sportsman 550 XP 00 - 04, Sportsman 0 EPS Quad 06, Polaris Sportsman 570 EFI UTE HD 2015 - 2016. Polaris Sportsman 550 2011 - 2013, Scrambler 000 MD Built Before /5/6 06. Sportsman 550 XP Built Before //0 009, Sportsman 550 X INTL 04, Sportsman 50 6x6 Tractor 0, Polaris Sportsman 550 XP Built After 12/1/08 2009, Polaris Sportsman 500 4x4 HO 2013, Sportsman 000 MD Built Before /5/6 06.Akcja lato

Moja rodzina

Dokumenty szkolne

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2019-2024


Misja i wizja szkoły


Statut Szkoły (.pdf)


Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (rok szk. 2020/2021)


 Uwaga!

 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas I – III będą odbywały się we wtorki o godz. 17:00 w budynku przy ul. Wrzosowej.
 • W oddziałach przedszkolnych zebrania wg. potrzeb wychowawców.
 • Zebrania dla rodziców uczniów z klas IV – VIII będą odbywały się we wtorki o godz. 18:00 w budynku przy ul. św. Kazimierza.

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021

 • 2.09.2020 (środa) godz. 17:00 klasy 4-6 – zebranie (przedstawienie organizacji pracy)
 • 3.09.2020 (czwartek) godz. 17:00 klasy 7-8 – zebranie (przedstawienie organizacji pracy)
 • 22.09.2020 (wtorek) – zebranie
 • 20.10.2020 (wtorek) – dzień otwarty – indywidualne spotkania
 • 8.12.2020 (wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)
 • 15 i 16.02.2021 (poniedziałek i wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza) – /zebranie przesunięte z 9.02.2021/
 • 22-23.03.2021 (poniedziałek i wtorek) – dzień otwarty – indywidualne spotkania – zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
 • 17-18.05.2021 (poniedziałek i wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe 4 – 15 stycznia 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 25, 26 i 27 maja 2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 30 października 2020 r.
 • 2 listopada 2020 r.
 • 25, 26 i 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 4 czerwca 2021 r.

Procedury


Regulamin


Zarządzenia


Najlepszy uczeń


Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów


Wykaz podręczników


 Wyprawka


 WYKAZ LEKTUR w r. szk. 2019/2020 (zgodny z nową podstawą programową)


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.doc)


Ocenianie kształtujące


Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Składka ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 55 złotych. Decyzje państwa o przystąpieniu do ubezpieczania proszę przekazać wychowawcy i uiścić składkę.

(Nr polisy w roku szkolnym 2020/2021: Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 076869)


Program stypendialny


Zasady zgłaszania autokarów do policyjnych kontroli

Stołówka

W naszej szkole jest prowadzona stołówka szkolna, z której korzystają nasi uczniowie.

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Celestynowie

nr 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004

tytułem: imię i nazwisko dziecka/ grupa (klasa)/ okres, którego opłata dotyczy


Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, iż od stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT wszystkich jednostek Gminy Celestynów opłaty za żywienie muszą być rozliczane w deklaracji VAT-7 i w terminie. Schemat rozliczania wpłat przy tak dużej ilości dzieci jest bardzo skomplikowany, dlatego prosimy o terminowe i prawidłowe wpłacanie podanych kwot (nie więcej i nie mniej). Prosimy o podawanie prawidłowych danych ucznia nie rodzica w dokonywanych przelewach. Podajemy wzór do przelewu: Nazwisko i imię ucznia, i aktualną klasę. Zgodnie z punktem w deklaracji, (…) że w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie za dany miesiąc żywieniowy spowoduje to wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca. Bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby.

Dyrektor szkoły Anna Kędziorek


Grafik na obiady (obowiązuje w budynku przy ul. Św. Kazimierza)
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1130
(po 4 lekcji)
4a. 4b, 4c
5a, 5b
4a, 4b, 4c
5a, 5b
4a, 4b, 4c
5a, 5b
4a, 4b, 4c
5a, 5b
4a, 4b, 4c
7a, 8a
1230
(po 5 lekcji)
6a, 6b, 6c
7b, 7c
6a, 6b, 6c
7a, 8a
6b, 6c
8a, 8b, 8c
6a, 6b, 6c
7b, 7c
5a, 5b
6a, 6b, 6c
1330
(po 6 lekcji)
7a, 7d
8a, 8b, 8c
7b, 7c, 7d
8b, 8c
6a
7a, 7b, 7c, 7d
7a, 7d
8a, 8b, 8c
7b, 7c, 7d
8b, 8c

 Płatności za obiady w marcu 2021

Szczegółowe płatności za obiady w marcu klasami

klasy 0 klasy III
klasy I zupy
klasy II

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (budynek przy ul. Wrzosowej):
 • PONIEDZIAŁEK: 830 – 1030
 • WTOREK: 830 – 1030
 • ŚRODA: 830 – 1030 Dzień wewnętrzny (W tym dniu nie wypożyczamy książek.)
 • CZWARTEK: 830 – 1030
 • PIĄTEK: 830 – 1030
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (budynek przy ul. św. Kazimierza):
 • PONIEDZIAŁEK: 1030 – 1430
 • WTOREK: 1030 – 1430
 • ŚRODA: 1030 – 1430 Dzień wewnętrzny (W tym dniu nie wypożyczamy książek)
 • CZWARTEK: 1030 – 1430
 • PIĄTEK: 1030 – 1430

Kanon lektur (zgodny z nową podstawą programową)

 Biblioteka PSP w Celestynowie zaprasza na swój blog.  


Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są

już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Drodzy  Uczniowie!
Ponieważ nie możecie korzystać z biblioteki szkolnej, postanowiłam pomóc Wam i podać linki do niektórych lektur. Mam nadzieję, że pomogą Wam w poznaniu tekstów obowiązkowych. Na stronach z wolnymi lekturami możecie znaleźć inne teksty literackie, które warto poznać.

Czy można obejrzeć spektakl, film, posłuchać koncertu, opery, obejrzeć eksponaty w muzeum, odbyć wirtualny spacer po ciekawych miejscach? Oczywiście, że tak. Podaję Wam linki do stron, które Wam to umożliwią.


 Darmowa książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci

Wydawnictwo Olesiejuk udostępniło na swojej stronie darmową książkę elektroniczną o koronawirusie, którą stworzyło wiele wspaniałych osób. Zilustrowała ją Ewa Podleś. Ten wspaniały projekt został zrealizowany pro bono. Polecamy lekturę wszystkim dorosłym, którzy pragną wytłumaczyć swoim dzieciom, skąd się wziął koronawirus oraz wszystkim uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.


Kto czyta – uczy się samodzielności.
Kto czyta – wzmacnia poczucie własnej wartości.
Kto czyta – ćwiczy koncentrację i uważność.
Kto czyta – rozumie siebie samego.
Kto czyta – rozwija empatię.

 Od początku roku szkolnego, nasza szkoła bierze udział w projekcie „Czytanie Bostońskie”. Jednym z elementów akcji jest konkurs „Zakładka do książki”. Wychowawcy klas 0-3 zachęcali, wykonywali z dziećmi piękne, kreatywne i niepowtarzalne zakładki. Etapem końcowym było wyłonienie zwycięzców.

I miejsce: Aleksandra Syga, Dawid Śmitek, Igor Dębicki
II miejsce: Wojciech Dróżdż, Zofia Skolmowska, Sebastian Trajda
III miejsce: Julia Lekowska, Janina Galas-Bandyk, Natalia Jóźwiak

Wyróżnienie: klasa I b

Gratulujemy zwycięzcom.

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom za zaangażowanie w akcję. Pamiętajmy czytanie jest dla mózgu Naszych dzieci, jak ruch dla ich ciała. Namawiajmy więc dzieci do czytania. To największa inwestycja w ich przyszłość.

 
Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Każdy czytelnik posiada swoją kartę biblioteczną.
 5. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko w bibliotece.
 6. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma i książki odnosi się na miejsce.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.
 8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, w wyznaczonych godzinach. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres wakacji. Uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do oddania wypożyczonych książek na tydzień przed końcem roku szkolnego. Poświadczeniem rozliczenia z biblioteką jest obiegówka szkolna.
 9. Wszystkie zbiory biblioteki należy szanować, a zauważone uszkodzenia trzeba zgłaszać bibliotekarzowi. Czytelnik odpowiada za zniszczone książki. Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca. W przypadkach uzasadnionych można przedłużyć okres wypożyczenia.
 11. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek na okres dłuższy niż 1 miesiąc.
 12. Jeżeli poszukiwana książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować.
 13. Podręczniki szkolne wypożyczone z biblioteki należy obłożyć i na bieżąco naprawiać wszystkie uszkodzenia, nie należy w nich pisać ani zaznaczać. Za zniszczony lub zgubiony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
 14. Uczniów biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki, należących do wolontariatu bibliotecznego, bibliotekarz może wyróżnić nagrodą na koniec roku szkolnego.
 15. Łącznicy z biblioteką, członkowie wolontariatu mogą uczestniczyć w wyjazdach organizowanych przez bibliotekarza.
 16. W bibliotece mogą odbywać się:
  – warsztaty,
  – lekcje biblioteczne,
  – zajęcia propagujące czytelnictwo.
 17. Podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych nie należy pić i jeść.
 Regulamin korzystania z czytelni multimedialnej
 1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Komputer służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza i pod jego opieką.
 4. Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba.
 5. Przy komputerze można pracować, jeśli w bibliotece nie odbywają się zajęcia (warsztaty, wspólne czytanie, projekty, lekcje biblioteczne).

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021 r.

Ważne terminy

 • do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 • do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;
 • do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • do 11 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), lub OKE (www.oke.waw.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty
 • arkusze egzaminacyjne z 2019 r. oraz 2020 r.
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze próbne.

Konkursy

Z okazji Dnia Ziemi odbył się konkurs fotograficzny „Moje spotkania z przyrodą” i konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci”. Przedstawiamy wyróżnione zdjęcia. W konkursie z wykorzystaniem odpadów udział uczniów był bardzo liczny. Pracowały pojedyncze osoby i całe klasy. Ze śmieci powstały roboty, przyborniki, cały sklep ogrodniczy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali oceny celujące. Wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs fotograficzny „Moje spotkania z przyrodą” 

Konkurs plastyczny „Drugie życie

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Polska pieśń patriotyczna w obiektywie”


Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Szkiełkiem i okiem”


 Szkolny konkurs na lapbook o krajach niemieckojęzycznych


 Konkursy SSU (II półrocze)W XIV Powiatowym Konkursie Języków Obcych „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Cztery pory roku w powiecie otwockim w Józefowie I miejsce zajęli Jordan Jakubiszyn i Szymon Wysocki z klasy VIIIc.

Zadaniem konkursowym było wykonanie filmu ze scenką w języku angielskim o tematyce związanej z hasłem przewodnim konkursu.

W tym roku temat brzmiał: „Cztery pory roku w powiecie otwockim”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym uczniom:)

 Aleksandra Celińska została ilustratorką książki „Tajemniczy kuferek babci Jagusi”.

Dotarła do nas wspaniała wiadomość. Uczennica naszej szkoły Aleksandra Celińska, uczennica klasy 2b wygrała konkurs organizowany przez wydawnictwo VERBINUM i została ilustratorką książki Pani Wandy Warskiej „Tajemniczy kuferek babci Jagusi”. Serdecznie gratulujemy Oli tak dużego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. Postaramy się, aby w szkolnej bibliotece znalazło się kilka egzemplarzy książki i każdy będzie mógł zobaczyć ilustracje wykonane przez Olę. Liczymy też na spotkanie z autorką książki Panią Wandą Warską w naszej szkole.

Brawo Jordan!

26 marca 2021r. – I miejsce w  VII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anglojęzycznej „Językiem Shakespeare’a” pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Otwocku i Wydawnictwa Express Publishing.  Brawa należą się również uczestnikom z klas VI, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę.

Wielkie gratulacje!

https://youtu.be/PLnRn-qZhlE

Konkurs plastyczny „Wiosna wokół nas”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs pt. „Wiosna wokół nas” został rozstrzygnięty. Konkurs był adresowany do dzieci z kl.0-III. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę. Wyłonienie zwycięzców z tak dużej ilości uczestników było bardzo trudne. Podczas oceny zwracano uwagę na twórczość, umiejętność łączenia ze sobą technik, zagospodarowanie przestrzeni, oryginalne ujęcie tematu.

Lista Laureatów:
Sandra Bątruk kl.0a

Adam Floriańczyk kl.0a

Kornelia Wiącek kl.0a

Aleksandra Macios kl.0c

Amelia Socik kl.0c

Matylda Starosz kl.0c

Lidia Nowak kl.0b

Jakub Kostecki kl.0b

Szydlik Wojciech kl.0b

Maja Grabowska kl.Ia

Igor Dębecki kl.IIb

Janina Galas-Bandyk kl.IIIc

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.

Organizatorzy:
Małgorzata Starosz
Dorota Zięcina

Wyniki Konkursu sportowego na największą liczbę kroków

   Szkolny konkurs dla uczniów klas IV-VIII Talent Show

Link do ankiety


Podczas Gminnych Eliminacji 44. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka” 
komisja w składzie: p.o. Dyrektora GOKiS pani Joanna Mokrzycka, Kierownik Biblioteki Publicznej w Celestynowie pani Ewa Wilczek oraz aktorka pani Alina Więckiewicz przesłuchała 18 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.

Reprezentantami gminy Celestynów w eliminacjach powiatowych zostali m. in. uczniowie naszej szkoły:

 • Maja Skolmowska –II grupa (uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI)
 • Jordan Jakubiszyn –III grupa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII).

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

  Do etapu gminnego 44 Konkursu Recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka” zakwalifikowały się następujące osoby:

  • klasy 0-III:
   Lidia Nowak, Matylda Starosz, Alicja Oszczygieł;
  • klasy IV- VI:
   Alicja Musik, Maja Skolmowska, Michalina Młodziankowska;
  • klasy VII-VIII:
   Jordan Jakubiszyn, Weronika Jakubik, Justyna Szeląg.
  Wiemy, że czytanie rozwija wyobraźnię, słownictwo i wiedzę. Dlatego, w tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Czytanie Bostońskie”. Kolejnym elementem tego projektu był konkurs „Najładniejsza ilustracja do utworu literackiego”. Uczniowie klas I-III wykonali piękne i bardzo ciekawe ilustracje.Oto laureaci:
klasy II miejsce: Mikołaj Struski kl.Ib
II miejsce: Ignacy Gogacz kl.Ia
III miejsce: Amelia Cichecka kl.Ic

Wyróżnienia:
Marta Chudzik kl.Ia
Maja Grabowska kl.Ia

klasy III miejsce: Wojciech Wasążnik kl.IIc
II miejsce: Filip Rosłoniec kl.IIa
III miejsce: Zofia Stelmach kl.IIb

Wyróżnienia:
Maja Kurdej kl.IIb
Łucja Żmiejko kl.IIb
Igor Dębecki kl.IIb
Julia Szarek kl.IIb

klasy IIII miejsce: Aleksandra Kręgielewska kl.IIIa
II miejsce: Bartosz Domański kl.IIIc
III miejsce: Przemysław Kotarski kl.IIIb

Wyróżnienia:
Mateusz Mucha kl.IIIa
Michał Łuczyński kl.IIIa
Aleksandra Papis kl.IIIb
Sebastian Trajda kl.IIIb

Gratulujemy zwycięzcom.Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkim Uczniom i ich Rodzicom. Czytajmy książki!!!

  „Być jak Ignacy” – Koło Naukowe – „Przyszłość”

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w programie „Być jak Ignacy”. Nauka to przyszłość.

Popularyzujemy wiedzę na temat polskiej myśli naukowej, przybliżamy sylwetkę Ignacego Łukasiewicza oraz przemysł naftowy i gazowy, odkrywamy innych polskich naukowców oraz ich wynalazki i dokonania.

W naszej szkole w ramach zajęć Koła Naukowego „Przyszłość” realizowane są następujące tematy:

 • rodzaje i źródła energii oraz energia odnawialna,
 • ekologia i zmiany klimatu
 • transport i miasta przyszłości
 • technologia cyfrowa, Internet i programowanie.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu – rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”. Nauka to przyszłość.Celem Konkursu jest:

–       popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,

–       rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,

–       popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,

Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

–       I etap do 30 listopada2020r., dotyczy rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej,

–       II etap do 30 stycznia 2021r.dotyczy ekologii i zmian klimatu,

–       III etap do 31marca2021r.dotyczy transportu i miast przyszłości

–       IV etap do 31maja 2021r., dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

W naszej szkole powyższe tematy są realizowane w ramach zajęć Koła Naukowego „Przyszłość.

 Uczniowie trzeciej klasy wykonali makietę do projektu „Być jak Ignacy”. Dowiedzieli się, że stosowanie energii ze źródeł odnawialnych niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Do odnawialnych źródeł energii należą: energia wiatrowa, energia słoneczna.

 W drugim etapie realizacji projektu „Być jak Ignacy” Uczniowie trzeciej klasy wykonali pracę o świadomym oszczędzaniu wody. Na naszej planecie jest mnóstwo wody, ale bardzo mało z niej nadaje się do użycia. Większość wody na naszej planecie jest słona albo niedostępna dla człowieka. Jest też rozłożona bardzo nierównomiernie, dlatego więcej niż połowa ludzi na świecie nie ma do niej dostępu. Jest to bardzo poważny problem, z którym mierzymy się jako ludzkość. Ekologia – nauka o przyrodzie, zajmująca się badaniem, jak człowiek może oddziaływać na środowisko. Ekologiczny sposób życia pokazuje, że dbamy o naszą planetę.

All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit


Race Driven Rear Hand Brake Cable fits Kawasaki KLF300 KLF300C KLF 300 C 4X4. T-Rex Racing No Cut Frame Sliders for Suzuki 2008-2019 GSX1300R Hayabusa Yellow. Black/Blue BILT Kids Amped Off-Road Motorcycle Jersey XL. All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit. 5PK948165 Total Power Parts 5 Pack 9.48Mm X 1.65Mm Valve Shim Kits For Arctic Cat 5Pk948165, 5pcs 7.48mm Valve Shim Thickness from 2.95mm to 3.15mm for Suzuki for Kawasaki for Honda for Yamaha Motorcycle, NICECNC Black Kickstand Kick Side Stand Compatible with KTM SXF 250 350 450 2016 2017 2018-2021,Husqvarna TC125 2016-2020,TC250 2017-2020,FC 250 350 450 2016-2019 2020, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit. Universal Parts Battery Wire Harness for Razor MX500/MX650. 1986 Fits Honda ATC200S 200 Race-Driven Foot Brake Cable ATV OEM Replacement Cable.BLACK/RED, 2X-LARGE LEATHER ARMOR MOTORCYCLE BIKER JACKET FOR MEN BLACK GLIDE CRUISER SPORTSTER CAFE RACER. All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit. Clear AFC Scott Sports Recoil Xi Works Lens,.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie

All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit

make sure to check your body measurement really matches to this set (All measurement in cm and please note 1cm=0. 3XL: Suitable for height:190-195 cm. Measures approximately 7 1/4" x 3 1/2". Pillow ball top mounts in the front and rear on some applications allow the vehicle to install and setup to OEM specifications, you can bring your faucet back to life by replacing the handles, best suited for moderate to low light. Suitable for Multi Occasion : This basic boot is the perfect foot wear to keep you cozy and chic. Alloy steel is often used in applications where strength is the primary consideration. 50 foot Cat5e Green Ethernet Network Patch Cable. Everyone will think you're naturally that sexy-making this instant body shaper a must have essential for every woman's closet. All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit, Manufactured in the United States. unmatched graphic design clarity. Knox Micro Lock Ce En1621-1 Level 1 Elbow Protection, Provides a very close tolerance fit with minimum runout between the tool holder's bore and the cutting tool, 6 by 6-inch (dc_213915_1): Desk & Shelf Clocks - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. comfortable to wear and not easy to fall off. New technology allows us to save tremendously on production costs. All banners include metal grommets in each corner for easy hanging. or Just Because Gift That Will Delight and Amuse Your Friends or Family. which you can easily get at any local jewelry store, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit. The current Marquis da Fronteira still resides there. as it is believed by certain cultures as the stone of courage and ingenuity. NO 2 VESTS WILL LOOK THE SAME - as I will use different parts of the fabric, -Delivery agent: Hong Kong Post. This piece is 6" tall and 5" in diameter at the rim, December 16 - Regular Free Shipping. Wedding Hankie Gift For the Bride From Her Cat. Silver and Gold ring Fire CZ Ring Womens silver ring Unique. Our steel and gold jewelry is real. This may be a home made knitted sweater vest but Im not sure, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit, —————————————————————. This can be a wonderful gift for any lady on any occasion or unique decoration for any home, If you are bidding from another country please check with your Customs office to make sure this is a legal item to receive in your country, • Our atelier is located in the historical side of İstanbul. ```````````````````````````````````.       Our NEW Pre-Elite Low Balance Beam is the latest innovation and addition to our great line of gymnastics balance beams. 0" / 24cm; Leg Warmer Length: 11, 7' Side Mount Motorcycle Headlight - Matte Black Clear - Vintage Custom Cafe Racer Brat Bobber Chopper: Automotive. Create Scenes and Routines: Set scenes, Note: Softbox is not included Descriptions: This light stand is constructed from aluminum alloy, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit. the finer weaving method makes our ski straps softer and durable. Zippered hood with detachable faux fur trim. HOWEVER WE MUST BE ADVISED OF ANY FAULTY GOODS UPON RECEIPT OF THE ITEM, Soft Stretchy Comfortable Material, Shop Phorecys Girl's Winter Coat Mid-Long Winter Puffer Jacket Parka Overcoats. 120CM-Multi colored: Kitchen & Home. The M L XL Sizes Suitable for Small Size Dog such as Poodle Schnauzer Shih Tzu Bichons Frises Pugs.  Using v-cables we will split one cable into two connectors, Nintendo Switch and other type c cable devices. Fashion Design: Add Camouflage Color To Your Bluetooth Speaker Before The Summer, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit.

All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit

All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit

Boot Kit All Balls Racing 19-5019 CV, Buy All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit: CV Boots & Joints - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Incredible shopping paradise,Exclusive Web Offer,Free Shipping & Lifetime Warranty. 19-5019 CV Boot Kit All Balls Racing, All Balls Racing 19-5019 CV Boot Kit.